KURSUS-TILBUD

Holstebro Tømrermesterforening har fået mulighed for igennem Dansk Byggeri at tilbyde

Arbejdsmiljøkoordinator kursus i Holstebro

Bemærk: Det er ikke et krav at være medlem af Dansk Byggeri for at deltage.

 

Dato
3 dage i uge 26 og 2 dage i uge 28, i alt 37 timer.

Kursussted
Holstebro, nærmere lokalitet aftales, når vi kender antal deltagere.

Egenbetaling afhænger af antal deltager, men maks. kr. 4800,00 kr. pr. deltager ekskl. forplejning og lokaler.

 

Formål med kurset
Når to eller flere arbejdsgivere tilsammen beskæftiger flere end ti personer på en byggeplads, har bygherre pligt til at udpege en koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, som har praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejder, og som har kendskab til byggeriets aktører. Koordinatoren skal have gennemført denne lovpligtige uddannelse på 37 timer, og den skal være gennemført, inden funktionen som koordinator påbegyndes.

Uddannelsens formål er at give koordinatorerne den nødvendige kompetence til, på vegne af bygherren, at lede sikkerhedsarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen samt at styrke og effektivisere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på byggepladsen. Undervisningen tager afsæt i koordinators udfordringer. Som en del af uddannelsen skal der løses en praktisk opgave på virksomheden.

Tilmelding
Er du/I interesseret, så tilmeld jer hos Tina Holmgaard pr. telefon 5151 3393 eller pr. mail munksgaard@tomrer.nu senest tirsdag den 21. maj 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeld dig "Arbejdsmiljøkoordinator kursus i Holstebro"


  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

Laugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links