Bliv klar til de nye persondataregler

Den 25. maj 2018 træder de meget omtalte regler om beskyttelse af persondata i kraft.

Reglerne har skabt meget forvirring og nervøsitet blandt virksomhederne.

Hvad betyder de og hvordan overholder jeg dem? Og ikke mindst hvordan undgår jeg at få en af de meget store bøder? 

For at komme SMV’erne til hjælp har SMVdanmark og Holstebro Industri- og Håndværkerforening derfor indgået aftale med advokat Bo Enevold Uhrenfeldt fra advokatfirmaet Skau, Reipurth & Partnere om at afholde en lang række kurser rundt om i landet.

Hvad lærer jeg?
Kurset vil vare 3 timer og vil tage udgangspunkt i en SMV og de persondata, som en SMV typisk vil ligge inde med. Det er afgørende for SMVdanmark og Holstebro Industri- og Håndværkerforening, at deltagerne får en reel værdi ud af kurset, og at det ikke bliver for teoretisk og tungt. Derfor er kurset bygget meget op omkring det praktiske, og hvad man skal gøre for at overholde reglerne. Til kursusrækken er der derfor udarbejdet en række standarddokumenter, som deltagerne får udleveret og kan tage med hjem og bruge i sin virksomhed. Når man har deltaget i kurset, er man derfor meget langt i at opfylde de nye regler og kan sove lidt tryggere om natten.

Hvor og hvornår?
I Holstebro, onsdag den 21. marts kl. 13-16 på Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 76, lokale F1.

Pris
Prisen for deltagelse på kurset er kr. 750 + moms, pr. deltager.

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende og skal ske til SMVdanmark – mailadresse sandstoed@smvdanmark.dk

Ved tilmelding oplyses; Firmanavn, adresse, CVR nr., deltager(e) navn(e) og mailadresse.

Da kurset forventes at være efterspurgt og der er et begrænset antal pladser, vil tilmelding ske efter ”først-til-mølle-princippet”. Seneste frist er tirsdag den 13/3 kl. 16.00

Kurset kræver, at der er 20 deltagere, skulle dette ikke opnås, vil kurset blive aflyst.

 

Tilmeld dig "Bliv klar til de nye persondataregler"


  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

Laugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links