Generalforsamling 2019

Holstebro Industri- & Håndværkerforening har hermed fornøjelsen at invitere til foreningens generalforsamling med efterfølgende torskespisning.

Torsdag, den 10. oktober 2019 kl. 17.00 i Musikteatret, Den Røde Plads, Holstebro

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Meddelelse om den af bestyrelsen valgte dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Det reviderede regnskab forelægges
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag
 • Orientering om UCH ved Direktør Ann Østergaard
 • Eventuelt

På valg til bestyrelsen er:
Erik Hald
Finn Orvad
Kis Bodilsen
Claus Lorentzen (genopstiller ikke)
Michael Werner (genopstiller ikke)


Tilmelding:

Skal foregå via linket i udsendt indbydelse senest den 6. oktober 2019.
Evt. efterfølgende afbud bedes meddelt til Kis Bodilsen, 51904881 eller kis@arkitekter-as.dk.


Venlig hilsen

BESTYRELSEN

 

 

Tilmeld dig "Generalforsamling, netværk, sang og musik og torskespisning...alt på samme aften...:-)"

Page Title

Tilmelding

Deadline for tilmelding er overskredet


Deltagere
 • 01 - H&M

  15 oktober

  Fordobler antallet af medarbejdere   Læs mere...

 • 02 - Bestyrelsens beretning 2019

  11 oktober

  Beretningen fra generalforsamlingen i Holstebro Industri- & Håndværkerforening 2019   Læs mere...

 • 03 - Klarmiljø

  16 september

  Det skulle have været et lille firma, men nu vokser opgaverne...   Læs mere...

Danmarksgade 18

Danmarksgade 18

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links