Generalforsamling 2019

Holstebro Industri- & Håndværkerforening har hermed fornøjelsen at invitere til foreningens generalforsamling med efterfølgende torskespisning.

Torsdag, den 10. oktober 2019 kl. 17.00 i Musikteatret, Den Røde Plads, Holstebro

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Meddelelse om den af bestyrelsen valgte dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Det reviderede regnskab forelægges
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag
 • Orientering om UCH ved Direktør Ann Østergaard
 • Eventuelt

På valg til bestyrelsen er:
Erik Hald
Finn Orvad
Kis Bodilsen
Claus Lorentzen (genopstiller ikke)
Michael Werner (genopstiller ikke)


Tilmelding:

Skal foregå via linket i udsendt indbydelse senest den 6. oktober 2019.
Evt. efterfølgende afbud bedes meddelt til Kis Bodilsen, 51904881 eller kis@arkitekter-as.dk.


Venlig hilsen

BESTYRELSEN

 

 

Tilmeld dig "Generalforsamling, netværk, sang og musik og torskespisning...alt på samme aften...:-)"

Page Title

Tilmelding

Deadline for tilmelding er overskredet


Deltagere
 • 01 - Holstebro Pressen

  16 december

  Udbreder konstruktive nyheder om, hvad der sker i vestjysk kommune.   Læs mere...

 • 02 - Højen & Magic Fyrværkeri

  4 december

  Fyrværker klar med egen produktion af hundepropper og fire store shows nytårsaften   Læs mere...

 • 03 - DSV Frø og Kaj Bech

  11 november

  Låner hinandens medarbejdere og fastholder dygtige ansatte   Læs mere...

Danmarksgade 18

Danmarksgade 18

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links