Generalforsamling 2018

 

Holstebro Industri- & Håndværkerforening har hermed fornøjelsen at invitere til foreningens generalforsamling med efterfølgende torskespisning.

Torsdag, den 11. oktober 2018 kl. 17.00 på Hotel Schaumburg i Holstebro

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Meddelelse om den af bestyrelsen valgte dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Det reviderede regnskab forelægges
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag
 • Orientering om UCH ved Direktør Ann Østergaard
 • Eventuelt

På valg til bestyrelsen er:
Bjarne Sørensen
Verner Sekkelund
Kjeld Uhre
Michael Larsen

Før generalforsamlingen vil Erik W. Pedersen holde et indlæg på ca. 30 minutters varighed.  
Stuntmanden med flere verdensrekorder på CV'et boede i en håndfuld år i Holstebro, og der var næsten ikke den ting, Erik W. Pedersen begav sig ud i 1980'erne. Motorcykel-hop over Storåen, over 1040 ølkasser og ikke mindst op på daværende Holstebro Hallens tag.

Erik W. træner i dag eliten og erhvervslivet i at se og dyrke det enkelte menneskes potentiale. 

Tilmelding:
Skal foregå via linket i udsendt indbydelse senest den 7. oktober 2018.
Evt. efterfølgende afbud bedes meddelt til Kis Bodilsen, 51904881 eller kis@arkitekter-as.dk.

 

Venlig hilsen

BESTYRELSEN

 

 

Tilmeld dig "Generalforsamling 2018"

Page Title

Tilmelding

Deadline for tilmelding er overskredet


Deltagere
 • Skave Nedbrydning

  28 november

  Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

 • SteelXperts

  26 oktober

  Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

Laugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links