Generalforsamling 2021

Holstebro Industri- & Håndværkerforening har hermed fornøjelsen at invitere til foreningens generalforsamling med efterfølgende torskespisning

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 17.00 på Hotel Schaumburg, Holstebro

 

Dagsorden ifølge vedtægterne
Meddelelse om den af bestyrelsen valgte dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges
Fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant
Indkomne forslag
Orientering om UCH ved Direktør Nanna Seidelin
Salg af ejendommen Danmarksgade 18, Holstebro
Eventuelt

På valg til bestyrelsen er 
Finn Orvad
Erik Hald
Kis Bodilsen
Jan Jacobsen
Alex Borg

Tilmelding:
Skal foregå via linket nederst i udsendt indbydelse senest 1. oktober 2021.

Skulle du mod forventning blive forhindret efter tilmelding, meddeles afbud til Kis Bodilsen på tlf. 51904881 eller pr. mail til kb@gjortzandersen.dk

 

 

Tilmeld dig "Generalforsamling 2021"

Page Title

Tilmelding

Deadline for tilmelding er overskredet


Deltagere
  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

Laugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links