Kompetenceløft med mening!

De seneste års elektroniske revolution inden or både software og robotter nedlægger arbejdspladser i hobetal - og det bliver kun værre. Få et par bud på hvorfor det er afgørende, at medarbejderne opkvalificeres, hvis de skal kunne betjene højteknologiske processer i en globaliseret verden.

Hør hvordan Trehøje Døre A/S og Ikast Værkerne arbejder med kompetenceudvikling og få konkrete værktøjer og omkostningsfri hjælp til at komme igang.

Mange virksomheder er presset af stigende krav til effektivisering, bedre performance og besparelser. Det stiller store krav til medarbejderne, som skal arbejde hurtigere, bedre og måske på en ny måde, for at virksomheden kan klare sig. 

Ansatte, som ikke har haft tratition for at uddanne sig med grund- eller efteruddannelse, kan føle sig presset af at skulle løse nye arbejdsopgaver uden at have de rette kompetencer. Det er ofte dygtige, stabile medarbejdere, som har været i virksomheden i mange år, f.eks. ufaglærte med lang erfaring, som det vil være værdifuldt at kompetenceudvikle og fastholde - også for at undgå ressourcekrævende nyansættelser.

 • Hvilke kompetencer kræver fremtidens arbejdsmarked ?
 • Hvordan fastholder virksomheden (f.eks. ufaglærte) ansatte, som ikke længere kan imødekomme de krav, der stilles, hvis de ikke har mod på efteruddannelser ?
 • Hvordan kan et fælles kompetenceløft være med til at sikre virksomheden og dermed de ansattes job ?

Arrangementet henvender sig til både ledelses-, HR- og tillidsrepræsentanter, repræsentanter fra jobcentre, faglige organisationer og andre med interesser for emnet. Politikere og repræsentanter fra jobcentre og andre med interesse for emnet er meget velkomne.

Oplægsholdere: Flemming Larsen - fabrikschef Trehøje Døre A/S, Jens Erik Lorentsen - driftsleder Ikast Værkerne, Annette Lind - MF børne- og undervisningsordfører og Anni Svinth - uddannelseskonsulent 3F.

Alle er velkomne! Mød op, stil spørgsmål - og tag inspiration med dig hjem til, hvordan både virksomhed og medarbejdere kan styrkes gennem kompetenceudvikling.

Tid:

Mandag den 8. juni 2015 kl. 12.00-15.00

Sted:

Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 13, 7500 Holstebro

Tilmelding:

Senest tirsdag den 3. juni 2015 på www.netvaerkslokomotivet.dk

Arrangementet er gratis.

 

Folder om alment kompetenceløft: Klik her

 

 

 

Tilmeld dig "Kompetenceløft med mening!"


 • Skave Nedbrydning

  28 november

  Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

 • SteelXperts

  26 oktober

  Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

Laugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links