Bliv medlem af Holstebro Industri- og Håndværkerforening

Firmaoplysninger

Firmaoplysninger

Kriterier for medlemskab

I henhold til foreningens vedtægter kan "enhver, der har bopæl i Holstebro eller omegn og indtager en selvstændig eller ledende stilling, ansøge bestyrelsen om at blive optaget som medlem."
Bestyrelsen kan nægte optagelse, og bestyrelsen kan ekskludere et medlem i særlige tilfælde.
Det bemærkes, at medlemskabet således er personligt, og samme firma kan derfor have flere medlemmer, såfremt disse hver for sig opfylder kriterierne for medlemskab.

 

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab fremsendes til et medlem af bestyrelsen, som herefter vil sørge for, at anmodningen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter meddelelse om optagelse vil blive fremsendt.
Du bliver automatisk medlem af Håndværksrådet, da Holstebro Industri- & Håndværkerforening er medlem, hvilket giver dig mange yderligere fordele. 

Du kan også blot udfylde nedenstående og "klikke" på "videre" hvorefter dine oplysninger tilgår bestyrelsen som e-mail, hvorefter du vil du modtage en tilbagemelding fra bestyrelsen, når man på et bestyrelsesmøde har behandlet din anmodning om medlemsskab.

Vi glæder os til at modtage din anmodning om medlemsskab!

Danmarksgade 18

Danmarksgade 18

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links