Bliv medlem af SMVholstebro

Firmaoplysninger

Firmaoplysninger 

Kriterier for medlemskab
I henhold til foreningens vedtægter kan "enhver, der har bopæl i Holstebro eller omegn og indtager en selvstændig eller ledende stilling, ansøge bestyrelsen om at blive optaget som medlem."

Bestyrelsen kan nægte optagelse, og bestyrelsen kan ekskludere et medlem i særlige tilfælde.
Det bemærkes, at medlemskabet således er personligt, og samme firma kan derfor have flere medlemmer, såfremt disse hver for sig opfylder kriterierne for medlemskab.

Vores formålsparagraf er at virke for industriens og håndværkets erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle interesser i Holstebro Kommune.

Det gør vi bla. ved at have løbende kontakt med andre erhvervsorganisationer, Holstebro Kommune samt øvrige interesseorganisationer i lokalområdet og på landsplan. HIH er således også medlem af SMVdanmark og varetager vore medlemmers interesser der. HIH besidder desuden bestyrelsesposter i Uddannelsescenter Holstebro (UCH) og Nupark Innovation og ErhvervsForum Holstebro. Derudover deltager vi aktivt i aktuelle debatter og giver gerne vores mening og holdning til kende i diverse medier.

Udover at varetage små og mellemstore virksomheders interesser, arrangerer HIH bla. virksomhedsbesøg, informative fyraftensmøder, debataftener, forårsfest mm., hvor der er mulighed for at netværke og møde et bredt udsnit af lokale erhvervsfolk.

Ansøgning om medlemskab
Ansøgning om medlemskab fremsendes til et medlem af bestyrelsen, som herefter vil sørge for, at anmodningen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter meddelelse om optagelse vil blive fremsendt.

Du kan også blot udfylde nedenstående og "klikke" på "videre" hvorefter dine oplysninger tilgår bestyrelsen som e-mail, hvorefter du vil du modtage en tilbagemelding fra bestyrelsen, når man på et bestyrelsesmøde har behandlet din anmodning om medlemsskab.

Vi glæder os til at modtage din anmodning om medlemsskab!

Laugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links