Bestyrelsens beretning 2013

De seneste måneder har alle kloge hoveder indenfor bankverdenen, de økonomi-ske vismænd og politikerne talt om, at 2013 bliver vendepunktet på den langva-rige krise. 

Dette gælder i følge kilderne ikke blot i Danmark, men også i både Tyskland, Frankrig og Portugal, som alle viser klare tegn på fremgang. Glædelige tendenser – især at det ikke kun er i lille Danmark men også er gældende for nogle af de lande, som vi har stor samhandel med. 

Der skal ikke herske tvivl om, at nogle af de tiltag, som regeringen har foretaget det seneste års tid, sætter gang i hjulene. Et eksempel er boligjob-ordningen, der meget fornuftigt blev genindført (i hvert fald frem til udgangen af 2014), og vel skaber i omegnen af 7.000 jobs. 

Forskellige anlægsprojekter er fremrykket såvel kommunalt som nationalt og er ligeledes med til at fremme beskæftigelsen, samtidig med de store sygehusbyg-gerier og anlægsopgaver som bl.a. Femern-forbindelsen og udbygning af motor-vejsnettet. 

Samlet set må vi fra erhvervslivets side erkende, at de erhvervspolitiske tiltag, regeringen er kommet med, i det store hele har været positive. Lidt frækt kan man vel sige, at regeringen på trods af sin røde kulør, har udvist passende an-svar i forhold til de virksomheder, som skal forsørge vores land - og det uagtet at vi har SF med i regeringen. 

Ledigheden falder, og konkurrenceevnen er forbedret kraftigt. Sidstnævnte til stor gavn for den eksporterende industri, hvor produktiviteten i fremstillingsvirksomhederne er steget med ikke mindre end 26 % siden 2009. 

Antallet af konkurser er for alvor begyndt at falde og endelig meget glædeligt, så har der de seneste 3 år været et stigende antal nyopstartede virksomheder, så vi nu nærmer os de glade dage i 2007 og 2008. 

Så ja, alt ser godt ud så vidt. Men hvis vi skal dryppe lidt malurt i bægeret, så er der et område, vi mener, politikerne skal tage og kigge ret så kraftigt på. Vi har i Danmark ca. 840.000 i den arbejdsduelige alder, som forsørges af det offentlige! 

Tallet omfatter de arbejdsløse, de syge, dagpengemodtagere og førtidspensio-nister samt efterlønnere. Det er klart for enhver, at der ikke er mulighed for at beskæftige alle under en langvarig krise, men opbygningen af vores velfærds-samfund har nået et punkt, hvor byrden på den del af befolkningen, som betaler udgifterne, har nået et omfang, så det for de lavestlønnede ikke kan betale sig at arbejde. 

Ganske vist er der indgået aftaler om både kontanthjælpsreform, førtidspension og en skattereform med lavere skat på arbejde. Ene gode og fornuftige tiltag, men det er nu stadig sådan, at over halvdelen af danskerne forsørges af under halvdelen. 

Det er simpelthen ikke holdbart, så fremtidens politikere har store udfordringer, hvis den danske velfærd skal bevares, og flere skal til at klare sig selv!  

Læs hele beretningen her

 • 01 - Accuratech

  25 februar

  Partnerskab giver ny vækst hos softwarevirksomhed   Læs mere...

 • 02 - Sevel Bageri

  23 december

  Arbejder nærmest i døgndrift...   Læs mere...

 • 03 - Bestyrelsens beretning 2020

  3 december

  Generalforsamlingen 2020 blev aflyst på grund af Coronapandemien og restriktioner om forsamlinger   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVDanmarksgade 18

Danmarksgade 18

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links