Virksomhederne i Holstebro tager socialt ansvar

Hoolstebro

Virksomhederne i Holstebro Kommune er blandt de bedste i landet, når det gælder antallet af ansættelse af medarbejdere til flexjob. De har – som direktør for personale, social og arbejdsmarked i Holstebro Kommune, Helle Bro udtrykker det – et socialt ansvar, som de vedkender sig. Et ansvar, som atter i år rulles ud i det, der kaldes CSR (Corporate Social Responsibility) eller på dansk (virksomhedernes sociale ansvar.)

”At virksomhederne tager et socialt ansvar, er betydningsfuldt for de mennesker, der på den måde bliver en del af arbejdsmarkedet. For den enkelte er det utroligt betydningsfuldt at kunne trække i en kedeldragt med logo på og på den måde være en del af arbejdsmarkedet og samfundet. Og for naturligvis også at kunne gå fra passiv ydelse til arbejdsmarkedet. Med de nye reformer om flexjob og førtidspension er det vigtigt, at så mange som muligt kommer ud på arbejdsmarkedet. Ikke alene for deres egen skyld, men økonomisk også til gavn for kommunen og hele samfundet”, siger Helle Bro.

Virksomhederne positive
Hun glæder sig over, at virksomhederne ikke alene har taget godt imod de mange mere almindelige flexjobbere. Men at de også positivt har taget imod mikroflexjobberne. Det vil sige dem, der måske har en daglig arbejdstid på 25 timer, men hvor den effektive arbejdstid er væsentligt mindre på grund af den enkeltes handicap.

”Vores erfaringer viser, at der er flere tillægsgevinster ved at sikre flexjob. For her skaber den enkelte et netværk og lærer kolleger at kende. Det er ud af isolationen, for dem der har holdt sig tilbage. Virksomhederne kan da også melde om massevis af historier om den positive udvikling, der sker med disse medarbejdere”, siger Helle Bro.

Gode kolleger
Hun siger videre, at der også er fokus på den gode kollega. Erfaringerne viser, at rigtig mange glæder sig over at kunne hjælpe sine kolleger på flexjob – og samfundet.

”De er klar til at give plads og vise det overskud, der er med til at gøre det lettere for den enkelte medarbejder på flexjob. Det har også stor betydning for dem, der mister passiv ydelse eller førtidspension. Får de ikke et arbejde, så risikerer de og samfundet, at disse personer kommer til at stå udenfor samfundet. Der er vel ingen, der er i tvivl om, hvad det kan gøre ved mennesker” siger en stærkt engageret Helle Bro og føjer til.”Desværre er behovet for CSR uformindsket i forhold til tidligere år. Derfor glæder vi os over det positive samarbejde, vi har med bl.a. erhvervslivet i vores område, siger direktøren.

Der har været møde mellem erhvervslivet og arbejdsmarkedsudvalget om indsatsen i år. Man har ikke lagt sig fast på indsatsområde endnu. Men hvor der tidligere har været fokus på at få så mange i flexjob som muligt, så kan det i år ende med, at man koncentrere sig om primært at få flere unge klar til uddannelse”.

Helle Bro slår fast, at under alle omstændigheder er det en meget vigtig indsats til glæde og gavn for alle.

  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links