Dansk Mink Papir udvikler og producerer innovative løsninger

@nodeName@nodeName@nodeName

Tid er penge i mange erhverv. Det gælder også i pelsdyrbranchen. Det er én af årsagerne til, at virksomheden Dansk Mink Papir A/S i Borbjerg for nylig præsenterede en verdensnyhed til branchen. Nemlig den første førerløse fodervogn til mink. En fodervogn der på flere områder er en fordel for minkavlerne.
Driftsdirektør Bjarne Sørensen, Dansk Mink Papir, fortæller, at det med den nye fodervogn er slut med, at minkavleren skal op før solopgang for at fodre sine mink.
- Fodervognen FIX-Robo – som den hedder – kører uden menneskehånd. Den følger automatisk den programmerede rute og sørger for fodringen via en robotarm. Det betyder også, at minkavleren kan fodre flere gange i døgnet, så minkene hele tiden har frisk foder. At det også er lettere at tilpasse fodringen til minkenes døgnrytme er blot endnu en fordel, der styrker minkenes kvalitet, siger Bjarne Sørensen.

Både til eksisterende og nye fodervogne
Den nye fodervogn vil øge effektiviteten på farmen og letter i det daglige arbejde. Beregningerne viser, at den kan tjene sig hjem på mindre end 3 år. Fodervognen kan eftermonteres på en lang række eksisterende fodervogne. Dem er der knap 8.000 af. Dertil kommer monteringen på de nye fodervogne.

Forbrugsvarer fortsat kerneydelsen
Imidlertid er kerneydelsen i Dansk Mink Papir fortsat papir- og plastvarer til brug ved taning/efterbehandling af mink. Alt sammen er det produceret af genbrugsmaterialer. Der produceres ca. 35 mio. papirs- og PE/plastposer årligt. Der leveres også plasttaner til markedet, hvor forbrugsvarer – papir og plast – benyttes til tørring og fastholdelse af skindet på tanen. Tidligere blev der benyttet trætane, hvor skindet blev clipset fast, hvilket i dag undgås ved benyttelse af både plastane og PE/plastposen som fastholder skindet. Med en verdensproduktion på 47 mio. er Dansk Mink Papir A/S klart markedsledende.

Maskiner og udstyr generelt
Ud over forbrugsvarer og taner producerer og sælger virksomheden også en lang række andre hjælpemidler til efterbehandling af minkskindene. Det er bl.a. tanemaskinen til taning af skindene, hvortil plastane og forbrugsvarer benyttes, tørrekasse, hvori tanen placeres til tørring af skindet,  vandstrygningsmaskine til vandstrygning af skindene inden tørring og mange flere.
Distributionen foregår gennem forhandlere, og godt 70 pct. går til hjemmemarkedet. Resten til eksport til primært USA, Canada, Finland og Holland. Eksporten kan være større, fordi en del af varerne til hjemmemarkedet/forhandlerne reeksporteres.  

Industrisegmentet og datterselskabet Pal-cut A/S
Bjarne Sørensen oplyser, at virksomheden har valgt at segmentere sin forretning i 2 – nemlig Mink og Industri.
- Industriens produkter afsættes og brandes via datterselskabet Pal-cut A/S, og lig minksegmentet, afsættes produkterne via forhandlere. Pal-cut har forhandlere i både Danmark, Tyskland og Frankrig, hvor Tyskland inden for de seneste 2 år, er blevet virksomhedens største. Produkterne er bl.a. mellemlægsark, papirsruller og arkskære til industrien. Det er virksomhedens mission at være en foretrukken leverandør til levering af varer og løsning til industrivirksomheders palleterings-og pakkeproces, siger Bjarne Sørensen.

Producerer i Danmark
- Vi har tidligere produceret en del af produkterne i Kina. Men vi har valgt at trække produktionen hjem igen, fordi vi i bund og grund er en dynamisk virksomhed, der har basis i udvikling og innovativ adfærd. Den målsætning når vi bedst, når produktionen er tæt på – hvor vi også samtidig kan levere hurtigere efter behov end hvis, vi skal producere i Kina. Dertil kommer, at vi har tættere kontrol med kvaliteten, siger Bjarne Sørensen.
Virksomheden har i dag 50 medarbejdere, men beskæftiger også mange som underleverandører. Med 1400 minkfarme er Danmark suveræn verdens største producent af minkskind. Dansk Mink Papir har derfor set det som en naturlig udfordring at præsentere ny teknologi og innovative løsninger til branchen – i øvrigt ofte produkter, der er patenteret i det meste af verden.

  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links