Erhvervsforum Holstebro

Erhvervsforum Holstebro er et netværk af virksomheder og erhvervsaktører med interesse i at styrke og udvikle erhvervslivet i og omkring Holstebro kommune.
Baggrund
Efter nedlæggelsen af Nordvestjysk Erhvervsråd nedsatte repræsentanter for erhvervslivet og Holste-bro Kommune en arbejdsgruppe, som fik til opgave at re-tænke formålet/behovet, strukturen og organise-ringen for et nyt organ for områdets virksomheder.

Fællesskab og vækst
Erhvervsforum Holstebro arbejder ud fra en overbevisning om, at et erhvervsfællesskab kan være vejen til at styrke vilkårene for at drive virksomhed, påvirke fremtiden og skabe fælles vækst i og omkring Holstebro kommune.

Dialog og påvirkning
Erhvervsforum Holstebro ønsker at påvirke og udvikle erhvervslivets vilkår gennem fællesskab og dialog ved at:
 • Være et erhvervspolitisk talerør for områdets virk- somheder. På denne måde står vi samlet og stærkt såvel i forhold til kommunen, som i forhold til det statslige niveau vedrørende regulering, infrastruktur, afgifter og lignende.
 • Have en organisering, som skaber merværdi og medvirker til øget dialog, sparring og nedbrydning af barrierer mellem sektorer og virksomhedstyper. Her- igennem kan området udvikles til gavn for rammevil- kår, image, rekruttering, bosætning og vækst.
 • Have en fleksibel organisering, som er drevet af motivation og konkrete behov omkring emner, som betyder noget for erhvervslivet i området.
 • Have fokus på det der flytter os nu og i fremtiden.

Medlemmer og organisering
Erhvervsforum Holstebro er for alle som har et CVR nummer i Holstebro kommune eller som interesserer sig for at drive virksomhed eller udvikle en virksomhed i og omkring Holstebro. Virksomhedens størrelse eller den enkeltes tilknytning til virksomheden er derfor uden betydning. Det afgørende er det personlige enga- gement og lysten til at forbedre erhvervslivets vilkår.

Netværket arbejder på eget initiativ og drives og udvikles af medlemmerne.
Holstebro kommune støtter initiativet med sekretariatsbistand.

Det er gratis at være en del af netværket.

Netværket kommunikerer, diskuterer og deler viden i en LinkedIn gruppe: Erhvervsforum Holstebro https://www.linkedin.com/groups/8443431

Arbejdsform – temagrupper og erhvervsdage
Erhvervsforum Holstebro er et netværk, der arbejder aktivt i mindre projektbaserede temagrupper hen over året. Temagrupperne diskuterer, opstiller mål og plan- lægger aktiviteter, som sætter nyt fokus på temaer til gavn for Holstebro kommunes erhvervsliv.

Temagrupperne har en livscyklus; de oprettes, de virker og eksekverer, og de stopper. Inden afslutning er det gruppens opgave at sikre den fortsatte drift og bære- dygtigheden af eventuelle igangsatte initiativer, så de også kører efter gruppen er afsluttet. Der arrangeres en årlig erhvervsdag, hvor gruppernes arbejde deles.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller lyst til at høre mere kan du tage kontakt til Lotte Littau Kjærgaard, medlem af koordi- neringsgruppen, på: 40144032 / lotte@cchobby.dk

Meld dig ind i Erhvervsforum Holstebro, på LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8443431

 

 • Skave Nedbrydning

  28 november

  Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

 • SteelXperts

  26 oktober

  Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links