Koncentrat af kommuneplanens afsnit om erhvervslivet

Holstebro Kommune har netop sendt forslag til kommuneplanen fra 2013 til 2025 ud i offentlig høring. Planen giver en række konkrete bud på, hvor udviklingen skal foregå i fremtiden.
Det vil blandt andet sige byrådets bud på samspillet mellem udvikling i kommunens byer og udviklingen i det åbne land. De centrale emner i planen er placering af boligområder, butikker, erhvervsområder, vejanlæg, grønne områder samt udpegning af landskabs-, skovrejsnings og naturområder.

Erhvervslivet styrkes
Vi bringer her et koncentrat af kommuneplanen for erhvervslivet. Kommuneplanen skal ifølge kommunen:

 • Sikre rammerne for et stærkt erhvervs- og handelsliv - åben dialog og et forpligtende samarbejde med erhvervs- og handelslivet.
 • Cleantech-erhverv og greentech-erhverv skal fremmes. Klimaplanen og den strategiske energiplan skal bruges til at skabe erhvervsrelateret vækst.
 • De erhvervsmæssige styrkepositioner inden for energi og miljø skal udvikles og brandes.
 • Erhvervene skal blive førende inden for vedvarende energi og energieffektivitet. Den vedvarende energiandel i kommunen skal øges.
 • Arbejde for at sikre høj kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Derfor skal der være en stigende bosætning i kommunen.
 • Vækstiværksætter-området styrkes. Samlet er der et øget antal nye arbejdspladser i Holstebro Kommune.
 • Erhverv og kreativitet - synergien skal styrkes og udvikles - mulighederne for at bygge på de mange kreative erhvervsmæssige kompetencer, som er et resultat af Holstebro som kulturby, skal undersøges og opbygges i de kommende år.

Der skal ifølge kommunen især være fokus på erhvervspolitikkens fire hovedopgaver: Rammevilkår, indsatsområder, erhvervsservice samt regionalt og nationalt samarbejde inden for Erhverv og Turisme.
Det betyder bl.a., at der skal ses ud over kommunegrænserne – på hele det vestjyske område. Det skal bl.a. ske ved at sætte fokus på offentlige investeringer i området, tiltrækning af højt uddannet arbejdskraft og generelt at brande området tydeligere. Her har Holstebro Kommune med den relativt pæne vækst i Holstebro en opgave i fortsat at være drivkraft for områdets udvikling.

Indsatsområder
Holstebro Kommune vil arbejde for at styrke netværk mellem private og offentlige aktører på energi- og miljøområdet med henblik på udvikling af partnerskaber og samarbejder.
Desuden vil man understøtte netværk, iværksætteri, innovation og videndeling i små og mellemstore virksomheder sammen med relevante samarbejdspartnere – herunder Nupark.
På klimaområdet erHolstebro Kommune med i samarbejdet ”ClimateCircle” sammen med Dong Energy, Vestforsyning, Nomi, Nupark og Maabjerg BioEnergy. Samarbejdet har til formål at øge anvendelsen af vedvarende energi med henblik på nedsættelse af CO2-udslippet og at skabe erhvervsrelateret vækst. 

Holstebro Kommune vil arbejde for en erhvervsudvikling, hvor energi- og miljøhensyn samt økonomisk rentabilitet går op i en højere enhed. Derudover vil der i rådgivning m.v. blive sat fokus på cleantech-området. Cleantech defineres som produkter og services, som øger og forbedrer ydeevne, produktivitet eller effektivitet, samtidig med at materiale- og ressourceforbrug, affald og forurening formindskes. 

Bosætning
Kommunens rolle er, at sikre gode rammebetingelser for erhvervslivet. Et af de vigtigste forhold er arbejdskraft. Her sætter Holstebro Kommune fokus på bosætning, herunder særlig tiltrækning af høj kvalificeret arbejdskraft.

Det er vigtigt, at Holstebro Kommune påtager sig en rolle som ”dynamo” for hele området. Vi ved at kultur- og handelslivet har stor betydning for bosætning. Derfor vil der blive fokuseret på nye muligheder for at bygge på den kulturelle profil, det gode handelsliv og samtidig skabe nye handelsmuligheder og oplevelser.

Som en del af Region Midtjyllands indsats på erhvervsområdet har det regionale vækstforum vedtaget fire megasatsninger, heraf tre gengangere: fødevarer, sundhed og erhverv samt miljø og energi. Dertil er kommet turismen.

Forpligtende samarbejde
Om handlingen står der bl.a., at ”erhvervslivet i Holstebro Kommune samlet set har klaret sig godt i de senere år. Det skal der bygges videre på og der skal lægges vægt på en høj grad af åben dialog og etablering af forpligtende samarbejder. Holstebro Kommune vil således i fællesskab med private erhvervsvirksomheder og andre aktører, arbejde med hvilke midler, der bedst sikrer, at vi sammen kan nå målene. Der er brug for handlekraft og sammenhold – og en høj overlægger”.
Der er brug for en fælles indsats og positiv indstilling til forandringer og udvikling i og af Holstebro. Holstebro har en rolle som dynamo for området. Der er behov for at der sættes fokus på hele det vestjyske område og i samarbejde med de øvrige kommuner er det nødvendigt at markere området tydeligere. Der er her Holstebro i stigende grad har og fortsat vil skulle påtage sig en opgave i at være drivkraft for områdets udvikling.
Holstebro er i dag kendt for sit rige og brede kulturliv, så ikke unaturligt slås det i kommuneplanen fast, at dråben af kultur også skal bruges i erhvervslivet.
 

 

 

 • 01 - Accuratech

  25 februar

  Partnerskab giver ny vækst hos softwarevirksomhed   Læs mere...

 • 02 - Sevel Bageri

  23 december

  Arbejder nærmest i døgndrift...   Læs mere...

 • 03 - Bestyrelsens beretning 2020

  3 december

  Generalforsamlingen 2020 blev aflyst på grund af Coronapandemien og restriktioner om forsamlinger   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVDanmarksgade 18

Danmarksgade 18

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links