Seniorklubben sørger for, vi kan læse om foreningens historie

Holstebro Industri Haandvaerkerforening 01 15 November 2012

 

Et større historisk materiale er nu kommet ud af skabene i laugssalen hos Holstebro Industri- & Håndværkerforening (HIH). Det er foreningens Seniorklub, der har fejet støvet af gamle protokoller, tidsskrifter, udklip og fotos – og bearbejdet dem til HIH´s hjemmeside. Her kan du finde en mængde historisk materiale under ”Om HIH” og dernæst ”Det Historiske Hjørne”.

Formanden for Seniorklubben, fhv. ingeniør Lars Grue, har stået i spidsen for det store arbejde, det reelt er at få styr på den gamle historie.
- På et bestyrelsesmøde i Seniorklubben kom vi for længe siden til at tale om de mange materialer, som skabene i laugssalen i Danmarksgade var stoppet med. Mere og mere opstod ideen, at vi skulle rydde op og dermed også grave os ned i alt materialet. Vi kunne forholdsvist hurtigt kassere nogle af tingene – eksempelvis lysestager, askebægre og deslige. Undervejs kom vi også til de gamle protokoller helt tilbage fra 1871 og til i dag. Vi besluttede, at vi med disse protokoller i hånden burde kunne finde ud af, hvordan bestyrelserne har været sammensat i alle årene. Og altså dermed rekonstruere bestyrelserne. Et godt udgangspunkt var det jubilæumsskrift, der blev lavet ved HIH´s 75 års jubilæum, fortæller Lars Grue.

Udklip fra medierne
Med de i starten håndskrevne protokoller og referater fra generalforsamlingerne kunne seniormedlemmerne så finde frem til, hvem der var valgt i bestyrelserne – og konstitueringerne derefter.
På samme måde gennemgik man protokollerne minutiøst for at finde frem til æresmedlemmerne. Blandt dem i øvrigt netop Lars Grue.

Der dukkede også udklip fra dagblade op. Der lå fotografier af de forskellige bestyrelser. Der var fortællinger om dengang, HIH stod i spidsen for at få bygget Teknisk Skole i Holstebro – et initiativ, som var kæmpestort i sin tid. Der var i det hele taget så mange informationer, som blev scannet ind, så de elektronisk kunne placeres på bl.a. HIH´s hjemmeside.


Ud over bestyrelserne i forskellige tidsperioder, jubilæumsskrift ved 75 året og et omfattende avismateriale fra 125 års jubilæet, så er der på Det Historiske Hjørne også fortællinger om generalforsamlinger i ældre tid og en omtale af et Ph.d projekt, som i øjeblikket er under udarbejdelse. Og endelig er der link til Lokalhistorisk Arkiv i Holstebro.

Og det er en god idé. For Lars Grue fortæller, at man nu overvejer at overdrage de gamle protokoller til Lokalhistorisk Arkiv i Holstebro. I kombination med hjemmesiden er Holstebro Industri- & Håndværkerforenings historie - før og nu – sikret for eftertiden.

  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links