Gør det nemmere at byde ind på byggeopgaver

Holstebro Kommune slækker på kravene til håndværkernes såkaldte sikkerhedsstillelse.
Entrepriser under en halv million kroner skal ikke længere stille med økonomisk sikkerhed for udførelse af det aftalte arbejde, og ordningen bortfalder hurtigere ved mindre bygge- og anlægsopgaver.
Når håndværkere og entreprenører arbejder med bygge-, renoverings- og anlægsopgaver for Holstebro Kommune, skal de stille en kontant sikkerhed for arbejdets udførelse og kvalitet.

Sikkerhedsstillelsen er del af et aftalegrundlag, der hedder AB92, og ordningen skal i tilfælde af bl.a. konkurser eller misligholdelse af kontrakter sikre bygherren mod, at tvister om byggesager trækker ud i årevis.
Nu slækker Holstebro Kommune på kravene for, hvornår og hvor længe et firma skal levere sikkerhedsstillelse for en byggeopgave.

I dag er det sådan, at firmaerne skal yde sikkerhedsstillelse for alle opgaver over kr. 250.000. Det gør de ved at stille med en garanti på 15 % af entreprisen, indtil byggeriet eller anlægsopgaven er afleveret til kommunen.
Garantien nedskrives herefter til 10 % af beløbet fra afleveringsdato til det første år er gået og derefter 2 % de sidste 4 år. Den sidste deponeringssum kan i nogle tilfælde være et mindre beløb mellem kr. 5.000 -10.000.
Denne model kan være en barriere for små og nyetablerede håndværkere, når de byder ind på mindre opgaver for kommunen – og så er den besværlig at administrere for begge parter.

En erhvervsstrategisk beslutning
Derfor ser den nye model således ud fra 1. juli 2014:
Krav om garantistillelse sker først ved opgaver over kr. 500.000,-

Når deponeringssummen når under kr. 35.000,- bortfalder sikkerhedstillelsen automatisk.
- Femårs-ordningen er en god sikkerhed for kommunen ved større bygge- og anlægsopgaver, men der skal også være en rimelig bagatelgrænse for, hvornår vi stiller krav til firmaerne. Og så hører det også med til historien, at vi heldigvis sjældent behøver at indløse pengene, siger Gubber Kristensen, der er formand for Teknisk Udvalg i Holstebro Kommune.
- Hvis de nye grænser giver bedre vilkår for firmaerne, og samtidigt letter den administrative byrde i kommunen,  Så er vi villige til at løbe risikoen og slække på kravene. Det er noget, det nye udvalg er enige om, og vi lægger stor vægt på at gøre det nemmere at drive forretning for de små og mellemstore vir somheder, siger formanden.

Et godt signal

Nogle mindre virksomhed kan have svært ved at rejse den økonomiske sikkerhed, hvis bankerne ikke bakker dem op, når de vil byde på kommunens opgaver.

For Jørn Vejgaard, der er formand for Holstebro Industri- & Håndværkerforening, er de nye beløbsgrænser derfor et skridt i den rigtige retning:
- Vi er som forening meget tilfredse med Holstebro Kommunes udspil omkring sikkerhedsstillelsernes størrelse. I en nylig offentlig gjort rapport fra DI anføres det, at vi i Danmark har alt for mange administrative byrder. Med dette tiltag, går man fra kommunens side foran med at lette forholdene for de små og mellemstore firmaer, men ligeså meget for kommunens egen administration. Og endelig vil der være økonomiske besparelser at hente for kommunen, da håndværkerne ikke behøver at indregne omkostningerne til sikkerhedsstillelserne på disse mindre opgaver, siger Jørn Vejgaard.

AB92 står for ”almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-og anlægsvirksomhed.

Kilde: Pressemeddelelse fra Holstebro Kommune.

  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links