Højtuddannede øger omsætningen og skaffer flere medarbejdere

 

Holstebro Kommune vil gerne have tilbud på hylderne til områdets virksomheder. En strategi, hvis formål blandt andet er at støtte de mindre og mellemstore virksomheder med at vokse sig op i ”superligaen”. En udvikling der overordnet skal skabe flere arbejdspladser og øget indtjening hos områdets virksomheder.


Blandt flere muligheder gælder det et såkaldt VidensPas. Et lokalt initiativ til erhvervsfremme for mindre og mellemstore virksomheder, der ønsker at tilføre sig viden og innovation.
Erhvervskonsulent Mikael Oddershede, Holstebro Kommune og vækstkonsulent Peter Pasgaard, STARTVÆKST Holstebro, fortæller, at opgaven for dem er at tilbyde lokale virksomheder at få højtuddannede ud i virksomhederne. Eller omvendt – at servicere de virksomheder, som har behov for at få tilført ny viden og innovation for at komme videre.

Vi holder i hånden
- For mange virksomheder er det lidt af et spring at skulle ansætte en akademiker eller højtuddannet. Hvordan gør man, og er det noget, vi kan drage nytte af, er blandt mange spørgsmål fra virksomhederne. Der kan også være en vis skepsis. Nogen frygter direkte, at det er for besværligt. Derfor tilbyder vi, at medvirke fra de indledende overvejelser til en eventuelt etablering af et ”videnstilskud”. Vi tager sådan lidt forenklet virksomhederne i hånden og skaber den enkelte virksomheds rammer for at ansætte en akademiker. Vi gør det ud fra en klar formulering om, at det skal skabe vækst og innovation, siger Mikael Oddershede og Peter Pasgaard.

Lav det du er god til
De siger videre, at det for mange mindre og mellemstore erhvervsledere kan være en god ide at se på deres egen jobplacering i virksomheden. For en gudsbenådet dygtig håndværker er måske pludselig blevet en halvstor fabrikant – og dermed opstår der opgaver, der ikke var hos den ”lille” håndværker eller industri.
- Det kræver naturligvis, at virksomhedens ledelse accepterer, at der er opgaver, man selv er bedst til. Og at der er andre opgaver, hvor det kan være en god ide at hente ekspertise og kompetencer ind, som man ikke selv har. Erfaringerne viser, at for mange er der god rentabilitet i at hente en højtuddannet ind til at løse disse opgaver, hvor man selv mangler viden og erfaring. En medarbejder, der kan skaber overblik. Der kan gennemskue hvor indtjeningen halter. Der kan skabe en smartere måde at arbejde på. Erfaringerne viser, at en akademiker i gennemsnit ”trækker” 7 nye medarbejdere ind i firmaet på grund af øgede opgaver, siger Mikael Oddershede og Peter Pasgaard.

Integrering vigtigt
Rent praktisk viser en snak med dem, som har en videnspilot, at det er meget væsentligt, at der skabes en god kommunikation om den nye medarbejder i forhold til virksomheden og dens øvrige medarbejdere. At den nye medarbejder sikres en god introduktion i virksomheden og virksomhedens forventninger til medarbejderen. I øvrigt viser erfaringerne, at en højtuddannet medarbejder forholdsvist hurtigt bliver nøglemedarbejder, der påtager sig andre jobopgaver, end aftalt. Sker det, er det jo kun en ekstra gevinst for såvel medarbejderen – som virksomheden.
Den skepsis, der er blandt virksomhederne for at ansætte højtuddannede, kan også spores hos de højtuddannede. De er ofte uddannede i større byer, og det kan det være vanskeligt at trække disse gode medarbejdere til Vestjylland. Erfaringerne viser her, at når det sker, så bliver medarbejderen utroligt glad for området – og opgaverne i sin virksomhed.

Også økonomisk hjælp
Det koster naturligvis noget, at sikre sig en højtuddannet medarbejder. Men også her er der hjælp at hente. Videnspasset kan bl.a. anvendes til at få skabt projektsamarbejde mellem virksomheder og en eller flere studerende. Herunder bl.a. at få etableret en mentorordning, som betyder, at en kandidatstuderende i de sidste 2 år af studiet bliver tilknyttet en virksomhed.

Videnspasset giver yderligere virksomheden muligheder for at tå tildelt 10 timers rådgivning gratis til at få ordnet alt om en videnspilot eller at få et samarbejde i stand med et universitet eller lignende.
Endelig kan man hos Innovations Fonden under Forskningsministeriet søge om op til 250.000 kroner i støtte over 18 måneder til ansættelse af en akademiker.

Du kan læse mere om Videnspas på:

http://www.startvaekst-holstebro.dk/ivaerksaetter/holstebro-erhvervspas//


 

 

  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links