Holstebro goes Hamborg

Holstebro kommune bygger videre på sin succes med eksportfremstød til Norge for 3 år siden. Et initiativ, der under overskriften - Holstebro goes global - skabte en ”ny” eksport for mindre og mellemstore virksomheder i området på ca. 20 millioner kroner.
Nu gælder det Tyskland.


Forberedelserne har været i gang i et godt stykke tid. 7 virksomheder fra Holstebro deltager i fremstødet sammen med 4 andre fra Struer og Lemvig. Der er tale om et længere forløb, hvor virksomhederne som start på deltagelsen har været besøgt af en eksportkonsulent. Baggrunden er, at skabe den bedst mulige forberedelse for virksomhederne.

Mikael Oddershede fra Holstebro kommunes Erhvervs- og Turismeudvikling oplyser, at der ved konsulentbesøgene er vurderet på mange forskellige parametre – og på potentialer.

Fremstød i Hamborg
12 virksomheder har undervejs i forstadiet deltaget på tyskkurset.
Mikael Oddershede fortæller, at formålet med kurset har været at lære virksomhederne at bruge tysk i forretninger med tysktalende kunder. Der er også lagt vægt på at præsentere sine produkter på tysk, samt at kunne improvisere og tænke hurtigt for at få samtalen til at flyde nemmere.
Et udvidet ordforråd har været en anden del af kurset. I øvrigt har der også været mulighed for individuel træning i tysk.

Nu nærmer sig så tiden, hvor alt forarbejdet skal stå sin prøve – nemlig i uge 41.Det sker med et direkte eksportfremstød i Tyskland, hvor Hamborg er valgt som destination på grund af sin nærhed til Danmark.
Over fire dage introduceres de danske virksomheder til tysk industri. Ud over en generel introduktion er der også tale om individuelle møder med kunder og kontakter. Dertil kommer et mindre socialt islæt, hvor blandt andet Danmarks honorarkonsul i Hamborg inviterer til buffetmiddag for de danske virksomheder og deres gæster.

Mikael Oddershede lægger ikke skjul på, at forventningerne til fremstødet er stort med baggrund i erfaringerne fra Norge. Her lykkedes det bl.a. en enkelt virksomhed at opnå en eksport på en tredjedel af virksomhedens samlede årsomsætning. Han understreger dog, at det ikke altid vil være muligt at måle indsatsen straks, men at der kan gå tre til fire år, inden det for alvor viser sig i salgsstatistikkerne.

 

 

  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links