Holstebro vil overleve blandt ganske få danske handelsbyer

Holstebro kan blive én af de få danske handelsbyer, der vil overleve frem mod år 2025. Til den tid vil detailhandelen se ganske anderledes ud end i dag. Eksempelvis vil butikkerne være væsentligt større. E-handel vil være vokset meget. Og vi kunders væsentlige krav vil være god kvalitet, service, pris, oplevelser – og brugte varer.
Formanden for Holstebro Handelsstandsforening, Michael Ulsted, gav på generalforsamlingen i Holstebro Industri- & Håndværkerforening et særdeles spændende og tankevækkende indlæg omkring den fremtidige detailhandel i byen. Et indlæg, der med udfordringer undervejs indeholdt både pisk og gulerod – fortalt med alvor - men også med humor.
Om udviklingen i branchen fortalte handelsstandsformanden, at retro-bølgen er over os – igen. Net-bølgen vil øges i takt med, at kunderne ikke længere frygter at bruge kreditkort til e-handel. Dertil vil nethandelen være kombineret med meget små fysiske butikker – en kombination der reelt afløser de tidligere kædebutikker. For kædebutikkerne skaber samtidig en vis træthed hos forbrugerne. Men der skal være oaser og pauser under indkøb.

Bør holde åbnet i weekenderne
De store vinduesudstillinger er på vej tilbage. Lukkeloven vil mere eller mindre forsvinde, så vi holder åbent også i weekenderne. Prognoserne fortæller om op til 20 procent af udvalgsvarerne, der om ganske få år vil blive handlet om søndagen. Det vil samtidig give muligheder for at ”hente” de mange turister fra Vestkysten ind til byen. At de ikke som i dag bliver mødt af en død by, hvis de kommer ind lørdag eftermiddag – eller på søndage.
Handelsstandsformanden ridsede en række krav op, der skal opfyldes, hvis handelen skal udvikles. Tilbudsstativerne skal afløses af mere moderne metoder til at se tøj på, der skal ske iscenesættelser og ekspedienterne skal blive bedre til service og i øvrigt tale tysk.
- Men det er et kæmpeproblem at skulle få detailhandelen med til længere åbningstider. Også selv om kunderne siger, at butikkerne kan rende dem et vist sted, hvis de ikke gider holde åbnet i weekenderne. Omvendt siger butikkerne, at forslaget kan rende dem et vist sted. Vi mangler virkelig nogle, der vil gå foran og sige, at nu gør vi sådan. At vi i stigende grad lever op til kundernes ønsker, sagde Michael Ulsted og gjorde klart, at antallet af handelsbyer vil blive væsentligt reduceret i de kommende år.

Vi vil overleve som handelsby
- Holstebro ligger øverst i mange af de undersøgelser, der drejer sig om en positiv detailhandel og udvikling inden for området. Men skal prognoserne holde stik, så skal vi kæmpe for det i konkurrence med blandt andet et par af vore nabobyer. Vi skal have flere events, turisterne fra Vesterhavet skal til Holstebro – og de skal kunne tage et bid med hjem fra Vestjylland. Men væsentligste krav er service, service, service, sagde formanden og føjede til, at detailhandelen og byen har forpligtelse til at overleve som handelsby.
Et lille hjertesuk var der også omkring de meget store huslejer i gågadenettet. Nemlig at de bremser for nye cafeer og udendørs restauranter. Huslejen er ganske enkelt så dyrt, at det ofte ikke lader sig gøre at skabe en rimelig forretning inden for branchen.
Sammen med kommunen har handelsstanden nedsat en række arbejdsgrupper, der i de kommende måneder skal se på hvilke muligheder handelsstanden – og byen har for at udvikle sig i den rigtige retning.

 

  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links