Kommunen klar til at hjælpe med omskoling af ledige

Murer 2

Holstebro Kommune har i øjeblikket ganske få ledige medarbejdere inden for håndværk samt bygge og anlæg. Det vil give problemer, når byggeboomet slår igennem. For at kunne sikre, at de ledige har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, efterlyser lederen af virksomhedsservice i Jobcentret i Holstebro, Helle Dam, et endnu tættere samarbejde med erhvervslivet. At man på den måde kan få et bedre og mere detaljeret overblik over, hvilke kompetencer, virksomhederne efterspørger. 

”Vi har i forvejen et godt og positivt samarbejde med vores erhvervsliv i kommunen. Men med fuld beskæftigelse indenfor bygge og anlæg risikerer vi i løbet af ganske kort tid problemer med at sikre tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft. Den situation opstår, når vi om kort tid formentlig vil se et boom i byggeri og anlæg. Undersøgelser viser, der bliver tale om investeringer på flere milliarder kroner i Midt- og Vestjylland. Og hvor skal arbejdskraften komme fra, når der i brancherne for bygge og anlæg allerede nu er fuld beskæftigelse?” spørger Helle Dam.

Kommunen klar til at hjælpe
Hun foreslår selv en del af den løsning, der vil kunne lette presset en del:
”4. juni i år havde vi i Holstebro Kommune 1003 forsikrede ledige. Dertil kommer mange ledige på kontanthjælp og ledighedsydelse, som også er parate til at gå i arbejde. Det er det laveste tal i flere år. For bare halvandet år siden var tallet lige under 1800 personer. Forklaringen på den lave ledighed er først og fremmest den milde vinter, der har kunnet holde brancherne beskæftigede det meste af tiden. Dertil kommer stormen Bodil, der også gav store ekstra opgaver til håndværk samt bygge og anlæg, Ud over det har den forkortede dagpengeperiode på nu to år også en indflydelse, ligesom vi i øjeblikket har ca. 100 ude i jobrotationsvikariater,” fortæller Helle Dam.
Hun fortæller videre, at de forsikrede ledige i Holstebro Kommune kommer fra mange forskellige brancher.

”Med en stærkere kvalificering af disse ledige til de brancher, der har behov for arbejdskraft, vil vi lette presset på brancherne. I kommunen er vi klar til at hjælpe med at kvalificere de ledige til andre kompetencer, der giver job. Vores erfaringer er, at når de ledige ved, der i den anden ende af et sådant forløb er arbejde at få, ja, så vil de gerne være med,” siger Helle Dam og føjer til, at der ud over de forsikrede ledige også er ca. et tilsvarende antal kontanthjælpsmodtagere.

”De er klar til at yde en indsats for ændrede kvalifikationer, når blot de er sikre på, der efterfølgende er arbejde at få,” siger Helle Dam. 

Ønsker mere omfattende indsats
I dag besøger Jobcentrets konsulenter virksomhederne for at høre om behov, erfaringer o.s.v. Det er også fint. Men i en tid, hvor der kan bliver virkelig stor efterspørgsel efter arbejdskraft, ønsker kommunen en bredere detaljeret information fra erhvervslivet for at være igangsætter af mere omfattende initiativer, der skal ”omskole” de ledige til brancher, der mangler arbejdskraft.

 • 01 - ABC Lavpris, Ulfborg

  3 juli

  Vælter huse for at få plads nok: Supermarked i Ulfborg uden for de store kæder sætter rekord.   Læs mere...

 • 02 - Sparekassen Thy

  19 juni

  Borgere gik i kamp for at få pengeinstitut: Nu har de Sparekasse uden hæveautomat, men med personlig og lokal service.   Læs mere...

 • 03 - Atra Arkitekter

  7 maj

  Arkitektfirma udvikler selv nye byggeprojekter og har tredoblet medarbejdertal, fået gazellepris og nomineret til erhvervspris   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVDanmarksgade 18

Danmarksgade 18

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links