Her kan du læse koncentrater omkring kommunens udvikling indtil 2025

Byrådet har den 18. marts 2014 vedtaget forslag til Kommuneplan 2013-2025 og sender den ud i offentlig høring.

Forslaget til Kommuneplan 2013 beskriver, hvad Byrådet lægger vægt på i kommunens udvikling i de næste 12 år. Kommuneplan 2013 indeholder de overordnede mål for den fremtidige fysiske udvikling i Holstebro Kommune.

Kommuneplan 2013 er noget forsinket, den skulle have været ud i 2013, men det hænger sammen med at kommunen har ventet på en afklaring omkring motorvejen og der har vi fået den fulde løsning – øst om byen - til glæde for udviklingen i Nordvestjylland.

Planen giver en række konkrete bud på, hvor udviklingen skal foregå i fremtiden, bl.a. Byrådets bud på samspillet mellem udvikling i kommunens byer og udviklingen i det åbne land. De centrale emner i planen er placering af boligområder, butikker, erhvervsområder, vejanlæg, grønne områder samt udpegning af landskabs- , skovrejsnings og naturområder.

I vores omtale er der tale om koncentrater af de forskellige punkter i kommuneplanen. Hvis man ønsker mere detaljerede og omfattende informationer, så kan man finde det på kommunens hjemmeside: http://holstebro-kp13.cowi.webhouse.dk/

Arbejdsmarkedet

Bymiljø

Byomdannelse og kvalitet

Bæredygtig udvikling

Detailhandel

Friluftsliv

Infrastruktur

Klimatilpasning

Kulturmiljø

Turisme

Uddannelse

 

 

  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links