Praktikpladssituationen

Gør de lokale virksomheder i Holstebro området nok for at tiltrække unge til erhvervsuddannelserne?

Pressemeddelelse udsendt den 20. juni 2018.

Holstebro Industri- & Håndværkerforening opfordrer virksomhederne til at overveje, om der ikke er plads til en lærling eller elev mere.

Virksomhederne har et stort ansvar for, at der nu og i fremtiden bliver uddannet faglærte nok til at fylde de ledige pladser.

Af: Bjarne Sørensen formand for Holstebro Industri- & Håndværkerforening

Mangel på faglært arbejdskraft løser ikke sig selv

Manglen på faglært arbejdskraft har efterhånden længe været et varmt emne, og ingen er næppe uenige i, at der er tale om et reelt og tiltagende problem, som på ingen måde løser sig selv.

Der er op til sommerferien politiske tiltag, der retter sig mod at genindføre praktiske fag i skolens ældste klasser, hvilket vil være et kærkomment initiativ til at rette fokus mod andet end gymnasiet som den videre vej efter folkeskolen.

Det, at Holstebro Kommune har samlet 10. klasseundervisningen på UCH, er ligeledes et særdeles positivt træk.

Samtidigt er det også glædeligt, at UCH registrerer øget tilmelding til en lang række af uddannelser, og specifikt på Erhvervsuddannelserne, der starter efter sommerferien.

Trods visse positive tegn ligger det endelige ansvar for uddannelse af faglærte hos virksomhederne

Det gælder også i Holstebro området.

Der er mange virksomheder i Holstebro området, der har en lang tradition for optag af lærlinge. Det ændrer ikke på, at fokus skal skærpes på området for alle, også i vores område.

Som et resultat af trepartsforhandlingerne, vil man nu straffe de virksomheder, der ikke optager et givet antal lærlinge beregnet ud fra virksomhedens størrelse. Desværre åbner dette initiativ muligheden for, at man kan betale sig fra ikke at uddanne de krævede antal faglærte. I stedet burde systemet indrettes således, at man motivere og gøre det mere attraktivt for virksomhederne økonomisk, ved at tage flere elever.

Men virksomhederne kan ikke betale sig fra en situation, hvor der er mangel på faglært arbejdskraft. Mangel på faglærte vil uvægerligt medføre reduktioner i virksomhedernes aktiviteter og dermed en økonomiske tilbagegang, som vi alle vil mærke, de negative følger af.

Vi kan derfor kun opfordre alle virksomheder her i det vestjyske til at se indad og vurdere, om det ikke var muligt at gøre plads til endnu en lærling eller elev. Husk det er hjælp til selvhjælp!

Supplerende oplysninger

Supplerende oplysninger kan indhentes hos Formand Bjarne Sørensen – tlf. 2014 0771
email –  bso.sorensen@outlook.dk

 

 

  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links