Nyhedsbrev - april 2013

Kære medlemmer!

Ifølge kalenderen er vi nu en måned inde i foråret med skiftevis frost-/snevejr og sol og blå himmel!

Økonomien i Danmark er også stadig en anelse tilfrosset efter nu næsten 5 års krise. Mange virksomhe­der er lukket, andre har det svært, og vi venter alle på lyset for enden af tunnel­len.

Det til trods, er der heldigvis også positive elementer.

Nyligt er det endeligt besluttet, at Holstebro Motorvejen bliver en realitet.

De sidste detaljer om linjeføring og ’endestation’ mangler, men glæden i vort område er stor – og på sigt en livgivende saltvandsindsprøjtning, som kun fremmer troen på fremtidig vækst og udvikling i vort område.

Senest har vi også kunnet læse, at Holstebro har en positiv tilvækst af indbyggere.

Så på trods af kulde og krise, er der så absolut positive elementer, vi kan og skal glæ­des over.

GENERALFORSAMLING

I Holstebro Industri- & Håndværkerforening har der i mange år været tradition for, at generalforsamlingen afholdes første torsdag i oktober.

Denne tradition har bestyrelsen besluttet at ændre, sådan at vi i år afholder voresgeneralforsamling torsdag den 10. oktober 2013. Tidspunktet oplyses ved udsen­delse af den endelige indbydelse.

Årsagen til denne ændring skyldes, at vi efter en dialog med vores lokale folketings­medlemmer, har fået den glædelige tilbagemelding, at de meget gerne vil deltage ved vores generalforsamling. Det vil imidlertid ikke kunne lade sig gøre, da afholdelse af vores generalforsamling den første torsdag i oktober falder på samme dag som folke­tinget har sin årlige åbningsdebat.

Så derfor kære medlemmer, har vi valgt at bryde traditionen - men forhåbentlig med positive følger.

Dernæst kan vi også allerede nu oplyse, at generalforsamlingen i år afholdes på Uddan­nelsescenter Holstebro. Fortrinsvis fordi HIH gennem hele vores historie har været en­gageret i Teknisk Skoles virke - og siden fusionen med Handelsskolen - været aktive i UCH’s virke. Ydermere kan UCH i år fejre 150 års jubilæum og samtidig indvie skolens nye hovedindgange, administrationsbygning og malerfløj.

Det vil vi gerne være med til at markere ved næste generalforsamling ved at fremvise byens største uddannelsessted.

SYNLIGHED OG OMDØMMEANALYSE HOLSTEBRO

Gennem det seneste års tid har vi fra bestyrelsens side påpeget, såvel overfor Holste­bro Kommune som pressen, at Holstebro som en stor uddannelsesby (ca. 6.000 daglige elever) og en erhvervsaktiv kommune, er alt for usynlig i offentligheden.

En netop offentliggjort omdømmeanalyse viser, at Holstebro er gået pænt frem i synlig­hed det sidste par år, og dette er sket på kulturens og sportens vegne, hvorefter følger uddannelser. På intet tidspunkt nævnes Holstebro som en erhvervsvenlig og aktiv by.

En af konklusionerne i analysen lyder:

”Der er en tendens til, at flere sætter ordet ”udkant” på Holstebro Kommune, mens Vi­borg vurderes til mere smuk og charmerende, men måske også gammeldags, hvorimod Herning vurderes som mere fremsynet og energisk!”

I virkelighedens verden sker der en masse aktiviteter i vores by - såvel som uddannel­sesby som erhvervsby. Det fortjener kommunen stor ros for, men desværre er samme kommune ”tonedøve”, når vi gang på gang påpeger, at vi ikke er synlige nok på disse områder. 2 områder, som jo i virkeligheden er det økonomiske fundament for den fremadrettede udvikling. Hvis ikke der er et aktivt erhvervsliv, der støtter elitesporten, hvad sker der så? Det er vist klart for enhver.

Grundet dette emne er vi fra bestyrelsens side gået i en meget positiv dialog med Dag­bladet Holstebro om et nærmere samarbejde. Idéen er at skabe klare og nemmere veje til den skrevne presse, såvel redaktionelle omtaler såvel som en aktiv markedsføring af vores nødvendige erhvervsliv, og vi er i fuld gang med at arrangere et medlemsmøde på Dagbladet. Der vil blive udsendt nærmere info herom i nær fremtid.

JUBILÆUMSÅR PÅ UCH

I 1862 blev Holstebro Tekniske Skole oprettet, og siden vores forening blev oprettet i 1871 har der været tætte bånd mellem disse to enheder. Udviklingen er gået hånd i hånd, og med fantastiske resultater til følge.

1. januar 2010 blev Holstebro Tekniske Skole og Holstebro Handelsskole fusioneret til det, vi i dag kender som Uddannelsescenter Holstebro – UCH. Herved blev UCH Vest­jyllands største uddannelsessted med ca. 2.200 årselever og ca. 350 ansatte.

Efter sammenlægningen af skolerne er der gjort mange tiltag for at skabe en skole med samhørighed mellem afdelingerne og en synlighed udadtil. Dette arbejde afsluttes i lø­bet af sommeren, hvorfor der i uge 36 vil være en meget synlig markering af såvel 150 års jubilæet som uddannelsessted samt indvielsen af nye hovedindgange, ny admini­strationsbygning, ny malerafdeling samt til- og ombygninger på HTX-afdelingen.

Det forholder sig i øvrigt således, at netop UCH gennem de seneste års krise har kunnet opretholde antallet af elever på erhvervsuddannelserne, hvor der næsten alle andre steder har været tilbagegang.

Men indenfor efteruddannelsesområdet er der mistet mange elever, både pga. regerin­gernes indgreb, men også virksomhedernes manglende opbakning til efteruddannelse af vores medarbejdere i en krisetid, hvor økonomien kradser.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Som nævnt arbejder vi pt. på et arrangement med Dagbladet.

Arrangementet er tænkt som en debat mellem de forskellige aktører i Holstebros of­fentlighed og deres respektive roller om Holstebro Kommunes fremme.  

Herudover har vi lørdag den 21. september 2013 fornøjelsen af at kunne invitere til et eftermiddagsarrangement, hvor såvel samvær, musik som arkitektur kan opleves. Arrangementet kommer til at løbe af stabelen i Musikskolens nye orkestersal, hvor man kan se det spændende byggeri og nyde en koncert opført af de talentfulde unge musikere fra Musikskolen.

Der vil blive udsendt separate indbydelser til begge arrangementer senere.

SPAR PENGE PÅ DIT MEDLEMSKAB!

Som medlem har du adgang til Håndværksrådets Rabatportal og dens mange fordele.

Rabatportalen har indgået rabataftaler med en række leverandører på forskellige områ­der, som alle kan være brugbare i den daglige drift af din virksomhed. Rabatportalen har mere end 60 aftaler bl.a. inden for brændstof, fyringsolie, telefoni, bredbånd, lønsy­stemer, kontorartikler, ferierejser og fitness.

Du får adgang ved at logge dig på med dit CVR-nummer på www.hvr.dk/rabatportalen

Her kan du også tilmelde dig Rabatportalens nyhedsbrev og blive opdateret om de bed­ste rabatter og tilbud.

HJEMMESIDEN

Vi forsøger hele tiden at udvikle og opdatere foreningens hjemmeside.

I nær fremtid vil I kunne finde links til bl.a. Rabatportalen og Kommunale Udbud.

Brug og besøg hjemmesiden på www.holstebro-iogh.dk

 

Vi fra bestyrelsen vil afslutningsvis ønske alle vores medlemmer et rigtig godt og ud­bytterigt forår og sommer, og husk vi er altid klar, hvis I har emner, som vi bør tage os af!

 

På bestyrelsens vegne

Jørn Vejgaard

  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links