Nyhedsbrev - december 2013

Kære medlemmer!

Efter generalforsamlingen i Holstebro Industri- & Håndværkerforening har bestyrelsen nu konstitueret sig.

Jørn Vejgaard blev genvalgt som formand. Samtidig blev Claus Lorentzen genvalgt som næstformand, Verner Sekkelund genvalgt som kasserer og Kis Bodilsen genvalgt som sekretær.

I forbindelse med konstitueringen blev også en lang række poster besat i udvalgene.

Arrangementsudvalget består af Claus Lorentzen (formand), Finn Orvad, Erik Hald og Kjeld Uhre.

Jørn Vejgaard er valgt til Uddannelsesudvalget.

PR-udvalget består af Bjarne Sørensen (formand), Claus Lorentzen, Kis Bodilsen og Finn Orvad.

Udvalget vedrørende kommunale forhold består af Jørn Vejgaard (formand), Erik Hald og Finn Orvad.

Bygningsudvalget består af Erik Hald (formand), Claus Lorentzen, Kjeld Uhre og Kis Bo­dilsen.

Festudvalget består af Peter Lauersen (formand), Erik Hald, Finn Orvad, Claus Lorent­zen og Kjeld Uhre.

Lotteriudvalget består af Finn Orvad (formand), Verner Sekkelund og Bjarne Sørensen.

Som tilforordnet til Varelotterier er valgt Finn Orvad.

Medlemsudvalget består af Kjeld Uhre, Erik Hald, Claus Lorentzen og Bjarne Sørensen.

Til Den Erhvervsdrivende Fond Nupark er valgt Claus Lorentzen.

Til medlemskartotek, web med videre er valgt Henny Pasgaard/Kis Bodilsen.

HJÆLP JER SELV TIL STØRRE SYNLIGHED

Vi vil i fremtiden gøre os mere synlige som forening. Samtidig vil vi forbedre og udvide vores informationsniveau. I den forbindelse lancerer vi om kort tid en ny hjemmeside. Her vil vi sikre mange nyttige oplysninger samt mulighed for dialog, nyheder og links til nyttige erhvervsinformationer.

Nyt er, at vi vil tilbyde vore medlemmer at få flere informative informationer på hjem­mesiden. Formålet er, at den enkelte virksomhed kan præsentere sig mere uddybende for de øvrige medlemmer – men også for andre, der er interesserede. Det kunne være en anden virksomhed, der måske er på jagt efter en samarbejdspartner – eller alene en virksomhed i en bestemt branche til at løse en specifik opgave.

Derfor vil I inden jul modtage et skema, som vi vil bede Jer udfylde og returnere.

Her skal svares på fokusspørgsmål som firmanavn og data, kontaktperson i virksomhe­den, firmalogo, eventuelt med profilfoto af virksomheden og endelig en markering af én af 11 foruddefinerede kategorier. Det tager kun meget kort tid at udfylde skemaet.

Overordnet er en udfyldelse af skemaet med til især at hjælpe til en bredere informa­tion om den enkelte virksomhed.

BLIV MEDLEM AF HOLSTEBRO INDUSTRI- & HÅNDVÆRKERFORENING

Vi er i dag hele 429 medlemmer i Holstebro Industri- & Håndværkerforening. Men vi vil gerne være flere. For jo flere vi er, desto stærkere står vi i vores videre arbejde for medlemmerne.

Vi er i mange sammenhænge talerør omkring områdets strukturdebat. Vi er aktive om­kring såvel uddannelses- som erhvervspolitik. Vi deltager i fire årlige borgmestermøder, hvor vi kan drøfte alt, der har med kommunale forhold at gøre. Vi er ganske enkelt ak­tive på en lang række områder til gavn for vore medlemmer. Og også gerne på med­lemmernes foranledning – og ønsker.

Det er således et fokuspunkt for os i foreningen. At vi opnår den optimale styrke i for­holdet til vore omgivelser.

Vi vil i den forbindelse kontakte de virksomheder, som ikke i forvejen er medlem af for­eningen.

Og medlemskabet betyder ikke bare udgifter. Som medlem har du adgang til Hånd­værksrådets Rabatportal og dens mange fordele. Rabatportalen har indgået rabataftaler med en række leverandører på forskellige områder, som alle kan være brugbare i den daglige drift af din virksomhed. Her finder du flere end 60 aftaler indenfor blandt andet brændstof, fyringsolie, telefoni, bredbånd, lønsystemer, kontorartikler og fitness – ja, også inden for ferierejser.

Vi håber, du vil opfordre ”naboen” til også at blive medlem, så vi kan opnå en stor og afgørende styrke i vores arbejde for medlemmerne og området.

NY HJEMMESIDE MED MULIGHED FOR PROFILERING AF DIN VIRKSOMHED

I løbet af kort tid præsenterer vi en ny hjemmeside. Formålet er en stærkere profilering af såvel foreningen som vore medlemmer. At vi kan fokusere mere på information og nyheder.

I forbindelse med den nye hjemmeside får de enkelte medlemmer mulighed for at blive omtalt med en slags miniportræt. Et initiativ som giver muligheder for at informere de øvrige medlemmer om ens egen virksomhed – og som også er en profilering udadtil til de forhåbentlig mange andre, der vil se vores hjemmeside.

Vi forestiller os ikke, at I selv skriver et sådant miniportræt, men henvender sig til for­eningen. Så sørger vi for en journalist til at skrive og eventuelt fotografere.

Med den skarpe fokus på profilering vil vi sende flere nyhedsbreve ud end hidtil. Vi venter også at kunne informere vore medlemmer endnu bedre, end tilfældet er nu. Hertil kommer, at vi ønsker rettidigt at reagere på diverse emner, som falder ind under vores interesseområde – og som løbende vil dukke op.

I bestyrelsen er vi enige om, at vi både har lyst, vilje og økonomi til at være en aktiv spiller i vores område. Men også at vi vil samarbejde til alle sider til forhåbentlig gavn for medlemmerne og hele vores område.

Vi håber, at medlemmerne aktivt vil tage del i de nye muligheder, som vi vil præsentere først i det nye år.

FORÅRSFEST

Så kan du godt sætte kryds i kalenderen 4. april 2014.

Da afvikler Holstebro Industri- & Håndværkerforening sin tradtionelle årsfest, som finder sted i Anlægspavillonen i Holstebro.

Orkestret Basic 3 sørger for den musikalske underholdning.

 

Bestyrelsen ønsker vore medlemmer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

 

  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links