Nyt P-hus i Skolegade fremskyndes

Holstebro Kommune er i de kommende fire år på vej mod én af sine hidtil største investeringer nogensinde. Investeringerne køber op i ca. 500 millioner kroner fordelt i en lang række projekter af forskellig art.

Én af disse investeringer er et nyt parkeringshus i Skolegade. Et projekt til 38 millioner kroner før moms som nu ventes fremskyndet. En beslutning, der ventes kombineret med, at kommunen allerede i år via en tillægsbevilling afsætter de første 10 millioner kroner til parkeringshuset. De resterende 28 millioner kroner ventes afsat som tillægsbevilling i 2015.

Årsagen til fremskyndelsen er, at Holstebro vil få stor mangel på P-pladser, når byggeriet af et planlagt indkøbscenter i Enghaven går i gang. Konsortiet bag indkøbscentret disponerer over grunden fra april 2015, og venter byggeperioden i Enghaven bliver ca. to år.

Parkeringshuset i Skolegade ventes at have en projekterings- og byggeperiode på ca. to år. Så selv om opstarten af parkeringshuset i Skolegade starter nu, så forudset kommunen, at der vil være en periode med et stærkt reduceret antal p-pladser i tilknytning til bymidten.

I den periode, hvor byggerierne er i gang af både Enghavecenteret og P-huset vil der mangle henholdsvis 4-500 pladser i Enghaven og ca. 120 pladser ved Skolegade. I den periode, hvor byggerier er i gang, vil der derfor være mangel på p-pladser. En kendsgerning, der uvægerligt vil påvirke handelslivet i Holstebro.

Planlægningen af p-huset i Skolegade kan hurtigt gå i gang, når byrådet har truffet sin beslutning. Det kan ske indenfor de næste dage. P-huset foreslås udført som en ca. 10.000 kvadratmeter bygning i 4 plan med ca. 400 parkeringspladser. Den nederste plan nedgraves delvist, mens den øverste plan udføres delvis tilbagetrukket og i et samspil med nærliggende omgivelser.

Projektet tænkes udbudt i en totalrådgiver konkurrence med efterfølgende udbud i fagentrepriser.

 

  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links