70 år med mandskor i Holstebro

Sangkoret (1)

At hjælpe hinanden med at tapetsere siges at være risikabelt for venskaber/ægteskaber på grund af uenigheder. Men det kan også have den direkte modsatte effekt. Som det havde, da kioskejer Axel Jacobsen, City-kiosken i dengang Østergade i vinteren 1943 havde hyret malermester Svend Nielsen til at hjælpe med at tapetsere og male sit soveværelse. For under arbejdet blev de to enige om det mærkelige i, at Holstebro Industri- & Håndværkerforening ikke havde et mandskor.

Det er nu 70 år siden

Resultatet af snakken var, at de to indrykkede en annonce i Holstebro Dagblad og Holstebro Socialdemokrat, hvor de indkaldte interesserede medlemmer af Industri- & Håndværkerforeningen til dannelsen af et mandskor. Allerede på det første stiftelsesmøde i den daværende laugssal i Skolegade mødte så mange frem, at der kunne vælges en bestyrelse.

Fejres 2. maj

Det fejrer Holstebro Industri- & Håndværkerforenings Sangkor – der er korets korrekte navn - ved en fest i Valgmenighedens lokaler i Skolegade fredag 2. maj.
I den gamle protokol kan man læse, at første sangaften var den 15. februar 1944. Leder af koret og dets dirigent var musikdirektør Martinus Jensen, der påtog sig opgaven at indøve 1. – 2. basserne i det firestemmige sangkor. Urmager Gunnar Lauritzen tog sig af 1. og 2. tenorerne. Han var i forvejen kendt for i sine unge dage at have spillet dansemusik til blandt andet foreningsballer og familiefester.

I starten kunne alene medlemmer af Holstebro Industri- & Håndværkerforening optages i koret. Der skulle også aflægges stemmeprøve hos den senere dirigent, Laust Tjørnild. Men helt tilbage i 1958 blev det afskaffet, og i dag kan alle, der har lyst, blive medlem af koret.

Vanskeligt at få unge med

Formand for koret har i mange år været Ove Lillelund. Han er en ildsjæl, der med stor entusiasme står i spidsen for det i dag 28 mand store mandskor.

- Det har været meget svingende med antallet af medlemmer i kortet. På et tidspunkt var man oppe i nærheden af 50. Da jeg startede for 16 år siden var vi knap 20. I dag er vi 28, og det er meget passende. Og dog. Jeg ser det lidt som et problem, at de fleste medlemmer er over 60 år. Vi ville meget gerne have flere yngre med. Vi ved, at mange holder af at synge. Men desværre vil mange ikke forpligte sig til at være med i en længere periode – både med hensyn til øveaftener og de koncerter, vi giver rundt omkring. Jeg håber, det lykkes at rekruttere flere unge i fremtiden. Det er dem, der i den sidste ende skal bære sangkoret videre i de næste mange år. Ja, bare vi kunne få fem nye medlemmer nu, så ville det være virkelig godt for at sikre os et stort og flot kor, hver gang vi optræder, siger Ove Lillelund – og føjer til, at det nu altid er et stort og kompetent kor, der optræder:

- Det skal være i orden, og er der for få, der kan være med til et engagement, så siger koret pænt nej tak. Der skal ikke være slinger i valsen, når det gælder kvaliteten siger Ove Lillelund.

Bredt repertoire

Han kan også fortælle, at det ikke er støvede gamle sange, der står på repertoiret.

Vel er fem af de syv sange koret havde med i starten også på programmet i dag. Som eksempelvis Jylland mellem tvende have og i Danmark er jeg født. Men koret har et langt bredere program. Det er årstidens sange, nyere sange, klassisk og rytmisk musik, fædrelandssange og operette.

- Vi øver hver tirsdag aften fra august til maj. Og vi giver koncert for alle, som er interesserede. Foruden de traditionelle koncerter på Hospitalsenhed Vest, nytårskoncert på plejehjemmet Beringshaven i Holstebro, ved generalforsamlingen i HIH - gælder det også ved selskaber, i foreninger o.s.v. Vi har besluttet, der ikke må gå penge i det. Derfor tager vi kun 500 kroner for en optræden – prisen skal ikke afholde nogen fra at hyre os, siger Ove Lillelund.

Det betyder også, at for at få det til at løbe økonomisk rundt, så må der ud over et mindre tilskud fra Industri- & Håndværkerforeningen betales 350 kroner i kontingent halvårligt pr. medlem. Penge der primært benyttes til at betale dirigentens kørselstilskud. Desuden holdes der årligt en fest som afslutning på sæsonen – og en gang imellem også en fest, hvor ægtefællerne er med. Men det betyder, der ofte må være en vis egenbetaling til disse fester. I øvrigt er Holstebro Industri- & Håndværkerforenings Sangkor en selvstændig forening med egen bestyrelse, eget regnskab o.s.v. I jubilæumsåret består bestyrelsen af Ove Lillelund som formand, Jan Graversen, Holstebro, som næstformand, Bent Sørensen, Sørvad som kasserer, Ole Grønkær, Holstebro som sekretær og Per Vitting Bojsen, Holstebro. En bestyrelse Ove Lillelund udtrykker stor glæde over for sit engagement omkring sangkoret.

Fremtiden

Men hvorfor nu være med i sådan et kor?
Jo, siger Ove Lillelund, mange holder af at synge. Privat gør vi det ofte, når vi er nogle få gæster samlet – i øvrigt altid til stor glæde for alle. Vi ved, at mange andre holder af at synge. I sangkoret tilbyder vi samtidig et godt kammeratskab, hyggeligt samvær og rigtig godt sammenhold. Og det er ikke sådan, at vi kun synger på vejen hjem fra øveaftener, smiler Ove Lillelund. - Nej vi er seriøse og indøver nye sange og sætter en ære i at give publikum en oplevelse. Og vi glæder os når vi kommer ud og synge for publikum. Selv om jeg bruger mange timer på koret, så er det al besværet værd, når vi ser lysene tændes i folks øjne ved vore sange. Jeg håber, at sangen vil vende stærkere tilbage som bevis for den ægte værdi, vores sangskat står for, siger Ove Lillelund.

Nogle af dirigenterne:

Holstebro Industri- og Håndværkerforenings Sangkor har gennem tiderne haft en del forskellige dirigenter.

Det startede med musikdirektør Martinus Jensen. Han blev afløst af sparekassedirektør Henriksen. Efter ham kom skoleinspektør L. Tjørnild. Villy Jensen var den næste i rækken og kendt af mange, fordi han spillede og sang i Kaj Julians orkester. Et orkester, der også var kendt fra mange middagskoncerter i radioen.

Musiklærer på Holstebro Gymnasium Orla Madsen fra Lemvig fortsatte og bearbejdede bl.a. mange sange fra musicals, operaer og revyviser, så de passede med tekst og musik til mandskoret.

Rektor Børge Mikkelsen. Nr. Nissum Seminarium afløste ham, hvorefter der kom en del dirigenter af kortere varighed. I dag ledes koret af Erik Klærke, Holstebro.

 

 • 01 - Accuratech

  25 februar

  Partnerskab giver ny vækst hos softwarevirksomhed   Læs mere...

 • 02 - Sevel Bageri

  23 december

  Arbejder nærmest i døgndrift...   Læs mere...

 • 03 - Bestyrelsens beretning 2020

  3 december

  Generalforsamlingen 2020 blev aflyst på grund af Coronapandemien og restriktioner om forsamlinger   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVDanmarksgade 18

Danmarksgade 18

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links