Ryd slagterigrunden og giv plads for en helhedsplan

HIH oplyser, at bygningerne på slagterigrunden er gamle, utidssvarende og absolut ikke bevaringsværdige. Det vil ifølge foreningen blive meget kostbart at forsøge at modernisere nogle af bygningerne til noget fornuftigt. Dertil kommer de store driftsomkostninger, der altid vil følge med gamle bygninger. Det vil være en økonomisk belastning for kommunen.

En fantastisk mulighed
Vi er så heldige, at have en kæmpestor grund tæt ved bymidten. Det er en chance, man sjældent får. For det giver muligheden for at skabe noget nyt, innovativt og en udvikling tilpasset den øvrige del af området. Fastholder man en del af bygningerne, skærer man grunden over med de blokeringer, det vil give for den videre udvikling. I stedet bør man fjerne det hele. ”Sætte sig op i helikopteren” og overordnet se, hvordan vi bedst muligt får skabt en helhed til gavn og glæde for Holstebro – og området. En ide ville være at indbyde til en arkitektkonkurrence. En konkurrence dækkende hele området på de ca. 85.000 kvadratmeter, så vi får nogle valgmuligheder. Nye øjne vil skabe nye ideer og innovation. Og selv om der skabes en helhedsplan for området, siger ingen, at det alt sammen skal gennemføres her og nu. Man må finde ud af, i hvilket tempo det er muligt både praktisk og økonomisk at gennemføre planen, hedder det i en udtalelse fra HIH.

Struervej skal på sigt udvides
Foreningen gør opmærksom på, at der i planlægningen bør tages hensyn til, at Struervej på et tidspunkt bør udvides. Trafikken er stor og pladsen trang. Heller ikke denne vejudvidelse ser HIH gennemført her og nu – men når mulighederne er der. Men at tage det med i planlægningen nu er vigtigt, hvis det senere skal realiseres.

Der er med stor tilfredshed bygget mange ældreboliger i Holstebro de seneste år.. I dag er der i høj grad brug for moderne ungdomsboliger. Og de kan ifølge HIH fint placeres på slagterigrunden. Der kan også placeres andre muligheder for de unge i forbindelse med de mange ungdomsboliger i området. Det kan eksempelvis være samlingssteder, hal eller skating bane. Vi bør være meget opmærksom på, at Holstebro i dag er en uddannelsesby med omkring 6.000 unge under uddannelse efter afgang fra folkeskolen. Dertil kommer unge fra JDR. Disse unge bør tilgodeses, med fortsat udbygning af videregående uddannelsesinstitutioner. Samtidig bør der etableres rekreative grønne miljøer, som kan benyttes af såvel de unge som af andre, der ønsker det.

Endelig bør også jernbanen og busstationen indpasses i planerne, så det på sigt bliver muligt via en sti eller bro at passere skinnerne direkte fra området til den kollektive trafik.
At vi ønsker en helhedsplan betyder ikke, at alt behøver gå i stå. Når man har en plan, så kan der etableres og bygges i små bidder, som der er økonomi til. Dermed kommer vi i gang med planen – men uden at skulle tage hensyn til nogle gamle, grimme og utidssvarende bygninger.
Det er også vigtigt at understrege, at vi ikke er imod alt gammelt. Eksempelvis er udbygningen på   forsyningsgrunden i midtbyen et godt eksempel på, hvordan man med fordel kan bevare en gammel flot bygning. Noget lignende ser vi i et scenarie for sygehuset, når det om få år lukker. Nu ved vi ikke, hvem der kommer til at eje bygningerne, men der er mange gamle flotte og bevaringsværdige bygninger, hedder det fra Holstebro Industri- og Håndværkerforening.

Kære byråd lad os få en løsning, som generationer efter os vil glædes over!

  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links