Det er vanskeligt at bevare pessimismen

Af direktør Jørn Vejgaard
Formand for Holstebro Industri- & Håndværkerforening

Store millioninvesteringer i Nordvestjylland vil stort set fjerne ledigheden, forbedre infrastrukturen væsentligt og generelt styrke hele området

Alene Holstebro kommune er på vej med investeringer på mindst 500 millioner kroner i en lang række projekter. Dertil kommer meget store investeringer regionalt. En udvikling, der vil betyde en kraftig forøgelse af antallet af beskæftigede indenfor bygge- og anlæg. Der bliver desuden tale om mange yderligere projekter, der på forskellig vis vil styrke vores infrastruktur og generelt være særdeles gunstigt for hele det nordvestjyske område.

Det kan faktisk være vanskeligt at være pessimistisk, sådan som situationen tegner sig i øjeblikket. For ud over de allerede mange planlagte opgaver, så føler jeg en spirende optimisme i samfundet. Små tegn vidner om, vi efter nogle kriseår er på vej mod bedre tider. Det sker ikke hen over natten. Det kan tage tid. Og en ikke alt for voldsom udvikling kan være sundt, når bare trenden er klar. Som det er tilfældet.

Motorvejen vigtig
Et af de helt store projekter i vores område er motorvejen, der nu skal føres til Holstebro. Men der er også flere andre store projekter i støbeskeen. Det gælder eksempelvis det nye Center for sundhed ved det gamle FDB lager på Hostrupvej. Her bygges også den nye politistation. I forvejen har staten her sit udbetalingscenter, vi har Gråkjær Arena, Andelskassen og revisionsfirmaet Krøyer Pedersen. Det bliver et helt nyt kvarter.

Blandt andre store projekter er Arla´s udvidelse af mejeriet Holstebro Flødeost. I alt skal der investeres 150 mio. kroner i mejerisektoren i Holstebro i de førstkommende år. Flere skoler står overfor udbygninger og moderniseringer. Boligforeninger er i gang med at renovere lejligheder forskellige steder. Orlic Tobacco Company er gået i gang med en udvidelse. Den nye retsbygning er kommet til for kort tid siden. Kommunen udvider bostedet Hyldegaarden med 8-10 pladser og Nordea er så småt i gang med nyt kontorbyggeri ved det gamle varmeværk. På et tidspunkt skal også den gamle slagterigrund ved Struervej tages i brug til et eller andet formål. Der ventes et nyt P-hus i Skolegade. Og der er også håb om, der kan komme gang i byggeriet af en bioethanol fabrik i Måbjerg.

Investerer for 500 millioner
Der rører sig således rigtig mange ting indenfor erhvervslivet. Holstebro kommunes anlægsbudget er i år på 180 millioner kroner. Til næste år er den 155 millioner. Over en fireårig periode lyder investeringerne på 500 millioner kroner. Dertil kommer kæmpemæssige investeringer i hele regionen.

Vi kan også glæde os over, at salget af byggegrunde atter er stigende efter nogle år med en vis stagnation. Kommunen har klart meldt ud, at man vil byggemodne attraktive grunde i forbindelse med motorvejen. Her planlægges blandt andet anlagt kunstige søer, der skal medvirke til at skabe gode rammer for de nye og ”gamle” familier, som vælger at bosætte sig her med bl.a. gode trafikforbindelser til sygehuset i Gødstrup.

Imidlertid udvikles ikke alene til boliger. Der har også været et kraftigt stigende salg af erhvervsarealer.

Attraktive byggegrunde på vej
En forudsætning for at få tilflyttere til Holstebro er, at der er mulighed for at få arbejde. Derfor glæder vi os over, at vi her i området har en lav ledighed i forhold til den øvrige del af regionen. Det vil forstærkes, når projekterne kommer i gang. Vi vil formentlig nærme os fuld beskæftigelse.

Lidt malurt må jeg desværre dryppe i bægeret. Det gælder lærlingesituationen.

Det er beskæmmende, at vi nu må se et voldsomt dyk i tilgangen til uddannelsesaftalerne. I 2007 var der 9683 uddannelsesaftaler i byggefagene. I 2013 var det reduceret til kun 5745 aftaler. Forklaringen på denne meget negative udvikling skyldes bl.a. regeringens politik på området. Regeringen har nu helt fjernet tilskudsordningen for uddannelsesaftaler, der for blot to år siden var omkring 70.000 kroner pr. elev. Samtidig har SR regeringen svækket økonomien for uddannelsesstederne indenfor håndværksfag. Det er uforståeligt, at regeringen handler på den måde, når statsminister Helle Thorning-Schmidt gang på gang siger, at vi skal styrke og udvikle erhvervsuddannelserne. Det hænger slet ikke sammen.

Samtidig må vi gribe i egen barm og være klar til at ansætte flere lærlinge. Investerer vi ikke i Danmarks bedste råstof – vore unge – så vil det fremskynde en stagnation – ja, måske tilbagegang – i den arbejdskraft, vi får så stærkt brug for i de kommende år.

 

 

 

  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links