Affaldscontainere over og under jorden

Affaldscontainere er ikke ”bare” de grønne containere på 2 hjul, som de fleste af os i Holstebro Kommune – og mange andre kommuner – har stående til husholdningsaffald. Det er meget mere. Fra nedgravede store containere til soldrevne affaldscontainere, der åbnes med nøglekort og vejer den enkeltes affald.

For de omkring 25 deltagere i Holstebro Industri- & Håndværkerforenings virksomhedsbesøg hos JOCA Trading A/S i Vinderup tirsdag aften var det en spændende indføring i muligheder på affaldsområdet og den udvikling, der hele tiden skal være på forkant med lovgivningen på området. Og som også skal leve op til brugernes krav til effektive affaldssystemer i såvel parcelhuse, industrien som store lejlighedskomplekser – ja, overalt hvor der er affalt.

4000 under tag
Direktør Søren Jensen, JOCA, fortalte om virksomheden og viste rundt i de ca. 4000 kvadratmeter lager og montagelokaler.
Virksomheden har eksisteret siden 1991 og blev i 1995 omdannet til et A/S. I 2000 flyttede virksomheden til Industrivej 6 i Vinderup. I december 2006 overtog Søren Jensen virksomheden. Med 22 år på bagen inden for affaldsbranchen havde han fuldt føling med branchen. Han startede med 6 medarbejdere – i dag er der 26.

Alene engrosvirksomhed
JOCA er en engrosvirksomhed. Hovedprogrammet omfatter i hovedtræk to- og firehjulede containere i plast, stål og gladfiber, kompostbeholdere og tilhørende køkkenspande, stationære containere på 2-4 kubikmeter til papir og flasker, underjordiske opsamlingscontainere og aerosolskærme og overdækning af renseanlæg for at fjeren lugtgener.
Størstedelen af containerne importeres fra Tyskland, men virksomheden importerer også fra bl.a. Finland, Grækenland, Italien og England. Nogen egentlig plastproduktion er der ikke. Derimod er der en omfattende monteringsarbejde af containerne, der udelukkende sælges til renovationsbranchen med kommuner, affaldsselskaber, vognmænd, boligforeninger og enkelte større virksomheder som kunder.

IMG 1435 Resize

Direktør Søren Jensen, JOCA, Vinderup

Stadig flere nedgraves
Søren Jensen kunne fortælle at stadig flere affaldscontainere bliver nedgravet og er konstrueret således, at det er let at tømme, selv om der over de underjordiske containere ofte er en mindre container, hvor affaldet skal smides i.
I stigende grad leveres færdige løsninger til opbevaring og fjernelse af affald. Det er bl.a. elevator/sneglesystemer fra flere sals højder til opbevaring i nedgravede containere. Det er containere drevet af solceller, som åbnes individuelt af den enkelte bruger med et nøglekort, hvorved der sker en registrering og vægtmåling, så den enkelte kan betale i forhold til brug. JOCA leverer også containere med indbygget fjernbetjent niveaumåling. Når containerne når et vist fyldningspunkt, så kan det fjernaflæses så tømningen kan sættes i værk.

Også glasfiberfabrik
I øvrigt ejer virksomheden også RB Glasfiber i Mønsted, der producerer en lang række forskellige glasfiberprodukter. Som et kuriosum kan nævnes, at RB Glasfiber producerer overbygningen på de små ”køreskolebiler”, som børnene på besøg i Legoland kan køre i.
Søren Jensen oplyser, at virksomheden eksporterer en mindre del til Sverige og Tyskland, men gerne ser eksporten øget. I forvejen har virksomheden en særdeles effektiv logistik, der er medvirkende til, at det i regnskabsåret 2013/14 blev til en omsætning på godt 82 millioner kroner samt et overskud efter skat på 5,8 millioner kroner.
- Men – som Søren Jensen også fortalte forsamlingen – så skal der knokles for at opnå de positive resultater, som virksomheden har haft i flere år.

 IMG 1433 Resize

 

  • Skave Nedbrydning

    28 november

    Vestjysk genbrugstømmerhandel booster salg og eksport med webshop:   Læs mere...

  • SteelXperts

    26 oktober

    Student Alexander bliver klejnsmed: Uddannelsescenter vil dreje flere fra gymnasiet mod erhvervsuddannelser   Læs mere...

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVLaugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links