Konstituering og udvalg

Konstituering

For året 2021-2022 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand
Bjarne Sørensen

Næstformand
Jan H. Jacobsen

Sekretær
Kis Bodilsen

Kasserer
Verner Sekkelund

 

Nedsatte udvalg:

Udvalget vedr. kommunale forhold
Bjarne Sørensen
Erik Hald

Arrangements- og medlemsudvalget
Hanne Juul Jensen 
Bjarne Sørensen
Kristian Krabbe

Kommunikationsudvalget
Bjarne Sørensen
Jan H. Jacobsen
Hanne Juul Jensen
Kis Bodilsen
Lars Grue

Laugsal-ansvarlig
Alex Borg

Festudvalget
Erik Hald 
Finn Orvad

Økonomi
Verner Sekkelund

Medlemskartotek 
Henny Pasgaard

Uddannelsescenter Holstebros bestyrelse
Bjarne Sørensen

Nuparks bestyrelse
Jan H. Jacobsen

Seniorklubben
Lars Grue

 


Kommentér

Laugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links