Bestyrelserne fra 1871 til i dag

Der er udarbejdet en oversigt over foreningens bestyrelser fra starten i 1871 til nu. Klik her

Kilden til denne oversigt er for de første 75 år det jubilæumsskrift, der er omtalt ovenfor, og for perioden fra 1949 til nu er det optegnelser fra de mange protokoller, der dokumenterer bestyrelsernes og foreningens virke. I de første 75 er der redegjort for, hvem der var formand og hvem, der i øvrigt var medlem af bestyrelsen i de respektive år. Fra 1949 og frem stammer de mere detaljerede oplysninger fra læsning af de gamle protokoller.

 

Billeder af bestyrelserne

Gennem de senere år har der været tradition for, at der er taget et billede af de skiftende bestyrelser.
D
isse kan ses nedenfor:

 

1946

4 Bestyrelse 1946

1961

4 Bestyrelse 1961

1971

4 Bestyrelse 1971

1987

4 Bestyrelse 1987

1992

4 Bestyrelse 1992

1996

4 Bestyrelse 1996

2000

4 Bestyrelse 2000

2003

4 Bestyrelse 2003

2006

4 Bestyrelse 2006

2010

4 Bestyrelse 2010

2012

Bestyrelsen 8 November 2012


Kommentér

Laugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links