Lokalhistorisk Arkiv

I 1999 har bestyrelsen overdraget en del arkivalier til Lokalhistorisk Arkiv. Dette bestod i det væsentlige af vedtægter og regnskaber, der beskriver foreningens virke.

Efter at Seniorklubben i 2014 har gennemgået foreningens arkiver og på baggrund heraf udarbejdet indholdet til 'Det historiske hjørne', har bestyrelsen besluttet, at alle gamle protokoller og den store samling af tidskrifter, som stammer tilbage fra foreningens start, samt foreningens fane, skulle overdrages til Lokalhistorisk Arkiv.

Dette skete formelt ved foreningens generalforsamling i oktober 2014. Efterfølgende er 10 flyttekasser med arkivalier afleveret til Lokalhistorisk Arkiv repræsenteret ved Esben Graugaard.

En oversigt over de effekter, der er overgivet til Lokalhistorisk Arkiv, kan ses her » 

Link til Lokalhistorisk Arkivs hjemmeside: Lokalhistorisk arkiv »


Kommentér

Laugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links