Domicil

Foreningen ejer den "gamle" Tekniske skole i Danmarksgade 18, Holstebro kaldet "Håndværkets Hus".

I stueetagen er der indrettet en meget smuk laugssal, som fortrinsvis bruges til foreningens bestyrelsesmøder.

Gennem de senere år har huset i Danmarksgade gennemgået en meget omfattende istandsættelse, som bl.a. omfatter renovering af de murede facader, der nu igen fremstår som nye, og man kan glæde sig over det gode håndværk, som præger bygningen.

Indvendig er alle lokaler gennemgribende istandsat, og der er etableret elevator så bygningen nu opfylder tidens krav til adgang for handicappede.

I kælderen er der indrettet mødelokaler med tilhørende køkken, disse lokaler anvendes bl.a. også af Holstebro Murermesterforening.

Udvendig er der etableret et nyt cykel- og redskabsskur og ny flisebelægning er udført.

I alt har foreningen investeret mere end kr. 5 mio. i den samlede renovering.

Kontor- og mødelokalerne i stueetagen, på 1. og 2. sal er udlejet til Holstebro Kommune.

Laugssalen i stuetagen er dog bibeholdt uændret og vidner om foreningens lange historie. Se nærmere om Laugssalen andetsteds på hjemmesiden, og yderligere informationer af mere historisk art vedr. vort domicil findes under beskrivelsen af UCH/Teknisk Skole.

Foreningens ejendom på Danmarksgade, der oprindelig blev opført til  brug som Teknisk Skole, er et godt bevis på, at godt håndværk betaler sig, og at det betaler sig at vedligeholde dette. Noget der specielt synes at være glemt i den offentligt ejede bygningsmasse gennem de senere år.


Kommentér

Danmarksgade 18

Danmarksgade 18

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links