Foreningens virksomhed

Foreningen lever op til sin formålsparagraf på forskellig vis.
Vi har et godt samarbejde med kommunens lokalforankrede foreninger og interesseorganisationer, og er i tæt kontakt med Holstebro Kommune, hvor vi ad hoc bliver taget med på råd i mange sammenhænge.

Derudover har vi nedsat en række udvalg, og vi deltager i eksterne udvalg og bestyrelser der på forskellig vis er relevante for foreningens og medlemmernes interesser. Heraf skal nævnes følgende:

 • Uddannelsescenter Holstebro (UCH)
  Skolen er i sin tid startet af foreningen. Foreningen har 1 plads i skolens bestyrelse, dette hverv varetages pt. af formanden Bjarne Sørensen

 • Holstebro Kommune
  Udvalg vedr. kommuneforhold, foreningen er i løbende kontakt med Holstebro Kommune og deltager bl.a. i regelmæssige møder med Borgmesteren og kommunens ledelsesgruppe

 • Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Nupark
  Foreningen har 1 plads i denne bestyrelse og varetages af Jan H. Jacobsen

 • PR-udvalget
  Udvalgets formål er at synliggøre foreningens holdning og deltage i den lokale debat om emner, som falder ind under foreningens formålsparagraffer samt at formidle interresant info til medlemmerne via nyhedsbreve og hjemmeside
 • Arrangementsudvalget
  Foreningen indbyder løbende over året til diverse arrangementer, f.eks. virksomhedsbesøg, politiske møder, politisk debat og møder med erhvervsrelevante indlæg.
  Til de fleste af arrangementerne kan hvert medlem medtage en ledsager.

 • Festudvalg
  Festudvalget planlægger foreningens generalforsamling samt arrangementer af mere social karakter bl.a. den legendariske forårsfest.


Kommentér

Laugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links