Laugsalen

I 1932 forelagde bestyrelsens skriftfører, snedkermester Poul Gaardhøje, en plan om indrettelse af en laugssal. Planen fik en usædvanlig velvillig tilslutning, og laugssalen blev indrettet (i Skolegade). 

Der blev lavet læsestue. Foreningen havde fra starten abonneret på "Illustreret Tidende", og vi har disse blade indbundne for en lang årrække i vort arkiv. 

Der blev lavet studiekredse, og mange af Håndværkerlaugene brugte lokalet til møder.

I starten af 1960´erne ønskede kommunen at købe stiftelsen i Skolegade.

Foreningen fik derfor et problem med sit tilhørsforhold. Mange muligheder for "ny adresse" blev foreslået og prøvet, men det endte med, at man satsede på at flytte til den bygning i Danmarksgade, som foreningen i 1888 byggede som den første Tekniske Skole i Holstebro.

Stiftelsen blev solgt til Kommunen i 1965-66, og så startede de svære forhandlinger om "nedlæggelsen" af skolen i Danmarksgade.

2 ministerier var involveret. Her stødte man ind i den vedtægtsbestemmelse, som staten havde indført for at støtte byggeriet oprindelig.

Ministeriet forlangte nemlig, at den gamle skole plus så godt som hele salgssummen for Stiftelsen, skulle overdrages som tilskud til skolens nye byggeri.

Efter mange og drøje forhandlinger fastholdt bestyrelsen med held, at den gamle skole tilhørte Industri- & Håndværkerforeningen.

Skolen blev i første omgang lejet ud til Teknisk Skole, der desuden rådede over en barak fra besættelsestiden.
Den lå på skrænten ned mod Enghaven. 

I 1975-76 blev Laugssalen flyttet fra Skolegade og op i Danmarksgade. Panelerne blev bygget op igen, nøjagtigt som de var i Skolegade, af snedkermester Carlo Hansen. Malermester Svend Nielsen (Kis) malede loftet med en lille pensel, liggende på ryggen på et stillads. 

Se foto af Laugssalen her

Der blev lagt nyt gulv, men lamper og døre er flyttet med. Det gælder også dørene til køkkenet og kontoret.

Det store bord i laugssalen er skænket af snedkermester Herluf Knudsen, mens stolene er skænket af snedkermester Poul Gårdhøje. Læderbetrækket på stolene er en gave fra den gamle Sparekasse.

I foråret 2007 renoveres hele bygningen, således lokalerne lever op til nutidens krav, og der installeres bl.a. elevator for at leve op til kravene om tilgængelighed for handicappede.

I årene forinden er alle facader renoveret udvendigt med en fuldstændig afrensning af det gamle murværk og udkradsning og fugning af hele bygningen. Bygningen, der oprindelig blev opført for godt 10.000 kr. er således renoveret for mere end 5 mio. kr.

I december 2021 solgte foreningen Danmarksgade 18 til en lokal arkitektvirksomhed, som har indrettet domicil i den smukke gamle bygning.

HIH indgik en lejeaftale med den nye ejer, og Laugssalen står stadig intakt i ejendommen og benyttes til foreningens møder mm.


Kommentér

Laugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links