Privatlivs-/Cookiepolitik

Foreningen har til formål, at virke for industriens og håndværkets erhvervsmæssige uddannelsesmæssig og kulturelle interesser i Holstebro kommune.

 

Generelle vilkår

Holstebro Industri & Håndværkerforening (HIH) indsamler kun de personoplysninger om dig, som fremgår af privatlivspolitikken. Oplysningerne bruges til at sikre en god brugeroplevelse.

Hjemmelsgrundlag

(HIH) behandlinger personoplysninger på baggrund af:

 • Samtykke - til at sende dig marketingkommunikation
 • Interesseafvejning (kontrakt) til at opfylde den leverance/ordre kunden har bestilt

Samtykke

Er vores behandling af dine personoplysninger, er baseret på dit samtykke, skal du vide, at dit samtykke er afgivet frivilligt, og kan til en hver tid trækkes tilbage. Vælger du at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Mere information om samtykke på Datatilsynets hjemmeside, her.

Domæne(r)

Dit samtykke gælder for følgende domæner: holstebro-iogh.dk, createsend.com

Personoplysninger

Til hvilke formål indsamler virksomheden personoplysninger

(HIH) indsamler standardpersonoplysninger til:

 • At kunne sende dig nyhedsbrev og information om vores ydelser og løsninger
 • Til at kunne foretage en leverance af de opgaver du har bestilt

Hvilke personoplysninger indsamler virksomheden:

Vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Nyhedsbrev: Når dit samtykke er givet, gemmer vi din e-mailadresse og sletter den når du trækker dit samtykke tilbage

Hvordan behandler virksomheden dine oplysninger:

(HIH) behandler personoplysninger med fortrolighed og sikre, at kun personale, som har behov for at få adgang til dine oplysninger, har adgang. Vi bruger kun personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen.


Hvilke oplysninger sender vi videre
Standard personoplysninger videre til:

 • Navn og leveringsadresse til transportfirma
 • Dine bemærkninger du har skrevet i forbindelse med en leverance

Virksomheden overfører følgende personoplysninger til følgende tredjelande eller international. Der overføres ingen data.

Hvem modtager oplysningerne

 • (HIH)
 • SMV-Danmark
 • Samarbejdspartnere – som hjælper os med leverancer
  (Krøyer Pedersens Revision, Hingebjerg.dk, e-conomics)

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger i 

 • Handelsdata/køb opbevares efter bogføringsloven
 • Samtykke til at modtage information fra os – indtil du trækker dit samtykke tilbage

Rettigheder

Behandler vi personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet/dataflytning): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som finder på www.datatilsynet.dk.  

Private browser indstillinger

Du skal være opmærksom på, at har du fravalgt lagring af alle cookies i din browser, kan dette have virkning på hjemmesidens funktionalitet.

Cookies

Hvad er en cookie?: Cookies er små tekst-filer, som bliver lagret på brugerens computer. De er designet til at holde en lille mængde data omkring en bruger eller hjemmeside, og bruges til at levere information mellem brugeren og en bestemt hjemmeside. Du kan læse mere om cookies her.

Afvisning eller sletning af cookies: Du kan altid afvise eller slette cookies på din computer ved at ændre i din browsers indstillinger. Hvor du finder disse indstillinger afhænger af, hvilken browser du benytter. Du kan på følgende links, få vejledning til din browser.: Firefox; Internet Explorer; Chrome; Safari; Opera ; Flash; Android; Phone og andre produkter fra Apple

Kategorier af cookies

Nødvendige/teknisk Cookies hjælper med grundlæggende funktioner på hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse. 

Navn Udbyder Formål Udløb
ASP.NET_SessionId  holstebro-iogh.dk Teknisk

Efter afbrudt session

cookieAccept  holstebro-iogh.dk Teknisk

30 dage

popin  holstebro-iogh.dk Teknisk

8 dage

_ga  Google Statistik

24 timer

_gat  Google Statistik

24 timer

_gid  Google Statistik

48 timer

Kontakt

Hvis du skulle have yderligere spørgsmål, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte virksomheden på mail: info@holstebro-iogh.dk

Klageadgang

Ønsker du at klage over (HIH)’s behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til det danske Datatilsyn på telefon 33 19 32 00 eller på e-mail dt@datatilsynet.dk.

Version

Vi opdater og ændrer løbende i vores privatlivspolitik, så den løbende bliver tilpasset lovgivningen. Denne politik er senest opdateret maj 2018.


Kommentér

Laugssalen

Laugssalen

Gi' en idé

Gi' en idé

Nyttige links

Nyttige links